Neuropsykologin palvelut

Voit varata ajan neuropsykologiseen kuntoutukseen tai tutkimukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Voit myös soittaa suoraan neuropsykologeille tai laittaa heille sähköpostia.

Jyväskylän neuropsykologit Tampereen neuropsykologit Turun neuropsykologit Helsingin neuropsykologit

Mitä on neuropsykologinen kuntoutus?

Neuropsykologia on tieteenala, joka kuuluu psykologiaan ja neurotieteisiin. Siinä tutkitaan aivojen ja psyykkisen toiminnan sekä käyttäytymisen välisiä suhteita. Neuropsykologinen kuntoutus on kuntoutusmuoto, jossa tätä tietoa sovelletaan asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi. Toimintakyvyn vaikeudet liittyvät yleensä keskushermoston sairauksiin, vammoihin tai kehityshäiriöihin. Neuropsykologiseen kuntoutukseen tullaan esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden tai aivovamman jälkitilaan liittyvien vaikeuksien  vuoksi.

Miten neuropsykologinen kuntoutus auttaa?

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa voidaan käyttää monia erilaisia menetelmiä, esimerkiksi kognitiivisia harjoitteita (mm. muisti-, hahmottamis- ja päättelytehtävät), neuropsykoterapeuttisia keskusteluja, kotiharjoitteita ja arjen toimintatilanteiden simulointeja vastaanotolla. Käytössä on myös tietokoneavusteisia menetelmiä. Kuntoutuksella pyritään toimintakyvyssä ilmenevien vaikeuksien korjaamiseen tai kompensoivien toimintamallien oppimiseen. Silloin, kun toimintakyvyn heikentynyttä osa-aluetta ei voida korjata tai kompensoida, asiakasta tuetaan sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen.

Kuka voi antaa neuropsykologista kuntoutusta?

Neuropsykologista kuntoutusta voi antaa neuropsykologi. Hän on henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (PsM, psykologian koulutusohjelma) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykologi-ammattinimikkettä ja joka on suorittanut lisäksi Neuropsykologian erikoispsykologi –tutkinnon (PsL) tai kliinisen neuropsykologian täydennyskoulutuksen. Psykologi on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä;  www.valvira.fi/ … Julkiterhikki).