Hippo Terapiaklinikka tarjoaa yksilöllisiä terapia- ja lääkäripalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille.


Katso Hipon esittelyvideo

Yksilö- ja ryhmäterapian lisäksi valittavanasi on moniterapia, jossa hyödynnämme eri alojen asiantuntijoita. Moniammattillinen, huippuosaajista koostuva Hippo-tiimi rakentaa yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta jokaiselle sopivan kuntoutuspolun kokonaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin tueksi.

 
Puheterapia Toimintaterapia Neuropsykologin palvelut Psykologin palvelut Psykoterapia Musiikkiterapia Ryhmäkuntoutus Monimuotokuntoutus
Lääkäripalvelut: Lastenneurologin palvelut Lasten- ja nuortenpsykiatrin palvelut

Puheterapia


Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta tai aikuista. Asiakkaan haasteet voivat ilmetä kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Puheterapia on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämistä ja käsitteiden selkiyttämistä.

Puheterapia

Toimintaterapia


Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta.

Toimintaterapia

Neuropsykologin palvelut


Neuropsykologinen kuntoutus on kuntoutusmuoto, jossa tätä tietoa sovelletaan asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi. Toimintakyvyn vaikeudet liittyvät yleensä keskushermoston sairauksiin, vammoihin tai kehityshäiriöihin. Neuropsykologiseen kuntoutukseen tullaan esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden tai aivovamman jälkitilaan liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Neuropsykologin palvelut

Psykologin palvelut


Psykologi auttaa löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten sekä aikuisten ongelmatilanteissa. Psykologit tutkivat lasten koulukypsyyttä, oppimiskykyä, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja keskittymistä. Psykologit tukevat asiakkaita ja heidän läheisiään traumoissa ja kriiseissä. Työskentelymuotoina ovat yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapiat.

Psykologin palvelut

Psykoterapia


Psykoterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen hoitavaan vuorovaikutukseen. Sillä voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten masennusta, ahdistuneisuutta, psyykkisiä traumoja, juuttunutta surua, sopeutumisvaikeuksia (esim. vaikean sairauden toteamisen jälkeen) ja persoonallisuuden kehityksen häiriöitä.

Psykoterapia

Musiikkiterapia


Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapian tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä musiikin keinoin.

Musiikkiterapia

Ryhmäkuntoutus


Ryhmäkuntoutuksessa ryhmää ohjaa yksi tai kaksi saman alan asiantuntijaa, ohjaajien määrä riippuu ryhmän koosta.

Ryhmäkuntoutus

Monimuotokuntoutus


Moniammatillisessa ryhmäkuntoutuksessa (monimuotoryhmäterapiassa) ryhmää ohjaa kaksi eri alan asiantuntijaa, jotka voivat olla neuropsykologeja, psykologeja, puheterapeutteja, toimintaterapeutteja ja psykoterapeutteja.

Monimuotokuntoutus