Yksin ei tarvitse jaksaa!

Suomalainen kokee aika usein,  että omista elämäntilanteista pitäisi selvitä yksin. Jokaisen tulisi kantaa oma ristinsä ja pärjätä omillaan. Naapuriapua ja sukulaisia käytetään vain satunnaisesti, mutta omat vaikeudet pidetään visusti omien seinien sisäpuolella. Apua ei pyydetä, ennen kuin äärimmäisessä hädässä.  Apua on kuitenkin saatavilla!  Psykoterapia on ehkä käytetyin terapiamuoto nykyään. Jyväskylässä mm. pariterapiaa saa palvelusetelin kautta. Toki myös itse kokonaan maksaen. Kelan kautta voi hakea harkinnanvaraista kuntoutusta, joka on yleensä pitkäkestoinen terapiamuoto. Apua voi pyytää myös työelämän haasteisiin koko työporukalle. Työssä jaksaminen on kuitenkin keskeinen asia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

Jyväskylän Hippo on päättänyt vastata asiakkaiden kysyntään ja laajentaa psykoterapian saatavuutta.  Loistavaa asiakaspalautetta saanut Ulla-Liisa Räty, aloittaa Hipossa kokopäiväisenä elokuun alussa.

Kuka Ulla-Liisa?

Ulla-Liisa on pitkän linjan osaaja monella saralla. Hän on koulutukseltaan psykoterapeutti, luovuusterapian asiantuntija(LT koul.ohj.@WTK) ja työnohjaaja. Pohjakoulutuksina löytyvät psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja toimintaterapeutti (AMK). Ulla-Liisa työskentelee yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa.  Ulla-Liisan yhteystiedot löydät täältä!

Onko sinulla haasteita oman elämäntilanteen tai parisuhteen kanssa?

Ratkaisukeskeinen – voimavarasuuntautunut psykoterapia pyrkii aktivoimaan ihmisen omia voimavaroja ja herättämään oivalluksia haasteiden ratkaisemisessa. Hankalissa elämäntilanteissa psykoterapia voi antaa tukea uudenlaisten näkökulmien avaamiseen. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa painopisteenä on toivotun tulevaisuuden rakentamisessa ja tavoitteiden suuntaisen kehityksen edistämisessä.  Jos koet että sinulla tai teillä on haasteita parisuhteessa, niin pariterapiaa voi kokeilla vaikka palvelusetelin avulla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme, puh. 050 324 8390.

Haluaisitko käsitellä elämäntilannettasi luovaa työskentelyä hyödyntäen?

Luovuusterapian avulla voidaan käsitellä eri kehitysvaiheessa olevia haasteita, erityisesti kun sanallinen ilmaisu ei tunnu riittävään oman itsensä tai elämän haasteden jäsentämiseksi. Keskeistä on oman itsensä ja luovuuden tunnistaminen. Luovuusterapiaa voidaan hyödyntää erilaisissa oman elämän kysymyksissä, omien tarpeiden tunnistamisessa sekä uusien polkujen etsimisessä. Ulla-Liisa hyödyntää luovassa työskentelyssä kehon liikkeen, rytmin, kosketuksen, kuvan, värin ja muodon käyttöä.

Haluatko kehittää työtä ja työyhteisöä työnohjauksen avulla?

Työnohjauksen avulla tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Se on kehittymisen ja uudistumisen väline, jonka avulla  jäsennetään ja tulkitaan työtä, työyhteisöä ja omaa työroolia. Työnohjauksen tavoitteena on perustehtävän selkiyttäminen, yksilön ja työyhteisön hyvinvointi sekä ammatillinen kasvu. Ulla-Liisa käyttämiä lähestymistapoja ovat voimavarakeskeinen, luovuusterapeuttinen ja psykodynaaminen. Tarkemmin työnohjauksen sisältö, käytetyt menetelmät ja työnohjauksen tavoitteet riippuvat siitä  mihin työnohjausta haetaan.

Näiden palveluiden lisäksi voit tiedustella vapaita aikoja Ulla-Liisalle myös toimintaterapiaan.