Työnohjaus

Oman työn kehittämiseksi on hyvä tehdä töitä. Työnohjaus tukee työhyvinvointia ja sen avulla voi oivaltaa työn tekemisen tapoja suhteessa omaan itseensä ja työkavereihin. Työnohjaajamme tapaavat niin yksilöitä kuin ryhmiä ja auttavat oman työn tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä kaikkia ammattiryhmiä.

Miten varaan ajan?

Mehiläinen Terapiaklinikan työnohjaajat palvelevat ympäri Suomen ja verkossa etänä. Varaa aika suoraan sinulle sopivasta aluekeskuksesta, niin tapaamme pian.

Ota yhteyttä omaan aluekeskukseesi

Työnohjauksesta oivalluksia parempaan työarkeen

Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien oivalluksiin. Se tukee työssä suoriutumista, työhyvinvointia ja työssä jaksamista niin perusarjessa kuin muutoksessa. Tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina työnohjaajan sekä työnohjauksen tilaajan ja ohjaukseen osallistuvien kesken yksilö- tai ryhmäkohtaisesti.

Vaihtoehtoisia tapoja toimia

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä, ajatella ja puhua. Työarkea tarkastelemalla löydetään uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Työnohjauksen juuret ovat sosiaali- ja terveysalalla, jossa se kuuluu osaan ammateista lakisääteisinä. Sieltä se on levittäytynyt kaikille ammattialoille ja viime vuosina vahvasti myös yritysmaailmaan.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ohjausta

Mehiläinen Terapiaklinikassa sovelletaan esimerkiksi ratkaisukeskeistä ja voimavarakeskeistä työnohjausta. Työskentely perustuu aina ohjaajan ja ohjattavan väliseen vuorovaikutukseen, jossa keskustelun rinnalla käytetään usein myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Työnohjaajamme työskentelevät niin yksilöiden, työparien, tiimien kuin kokonaisten työyhteisöjen kanssa. Tapaamiset voidaan järjestää joko klinikan tai asiakkaan tiloissa tai etänä suojatun verkon kautta. Kokoontumisille sovitaan säännöllinen, yleensä kuukausittainen rytmi, ja yhden ohjauskerran kesto on yleensä 60–90 minuuttia.

Mehiläinen Terapiaklinikka työnohjaus
  • auttaa työssä tarvittavien voimavarojen säätelyssä
  • kehittää työskentelytaitoja ja ammatti-identiteettiä
  • edistää ammatillista kasvua
  • lisää työmotivaatiota
  • auttaa työssä jaksamisessa
  • vahvistaa omaa vaikutusmahdollisuutta ja vastuuta omasta työstä
  • parantaa työilmapiiriä ja lisää luottamusta
  • auttaa kehittämään työtapoja
  • parantaa työn tehokkuutta ja laatua
Tiesitkö, että

työnohjausta voi antaa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva oman alansa perus- ja täydennys tai erikoistumiskoulutus ja lisäksi vahva työkokemus. Monet työnohjaajat ovat käyneet lisäksi myös työnohjaajan täydennyskoulutuksen.

Työnohjaajien avoimet työpaikat

Vahvistamme työyhteisöjen ammatillista kasvua, tuemme työhyvinvointia ja autamme ihmisiä kehittymään omassa työssään. Tänä vuonna rekrytoimme ainakin 30 uutta terapia-alan osaajaa ympäri Suomen.

Työhönotto

Kuinka hoitopolku alkaa?

Työnohjaukseen voi tulla omakustanteisesti tai työnantajan maksusitoumuksella.

Useimmiten työnohjaukseen hakeudutaan oman työnantajan kautta, jolloin keskustelu työnohjauksen tarpeesta aloitetaan ensin esimiehen kanssa.

Lue lisää Kelan sivuilta:
›› Miten haet kuntoutukseen

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››