Toimintaterapia-arvio

Voit varata ajan toimintaterapia-arvioon asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan toimintaterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso toimintaterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän toimintaterapeutit Tampereen toimintaterapeutit Turun toimintaterapeutit Kuopion toimintaterapeutit  Oulun toimintaterapeutit Mikkelin toimintaterapeutit

Mikä on toimintaterapia-arvio?

Toimintaterapia tarpeen arviointi koostuu keskimäärin 3-5 käynnistä ja palautekeskustelusta. Arviointi kerran kesto on 45 tai 60 minuuttia. Arviointi toteutetaan Hippo Terapiaklinikan tiloissa tai asiakkaan toiminnallisessa lähiympäristössä. Toimintaterapian tarpeen arviointiin voivat tulla lapset, nuoret ja aikuiset. Lapset tulevat toimintaterapia-arvioon yleensä vanhempien tai lähiympäristön huolesta eri toimintojen kehitykseen liittyen. Aikuiset puolestaan hakeutuvat arvioon usein erimerkiksi sairauteen tai vammautumiseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Toimintaterapia tarpeen arvioinnissa kartoitetaan kehityksen eri osa-alueita: päivittäisiä toimintoja (esimerkiksi pukeutuminen, keittiötoiminnat, asiointi), sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja, itsetunnon ja minäkuvan vahvistamista, oman toiminnan ohjailua, keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden ylläpitämistä, kehonhallintaa ja karkeamotorisia taitoja, käden ja silmän yhteistyötä, hienomotoriikkaa sekä näönvaraista hahmottamista. Arvioidaan kykyä toimia pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. Lisäksi selvitetään aistitiedon käsittelyn pulmia, kuten tunto, kuulo, näkö, asento- ja liiketietoisuutta. Si-terapeutin tehdessä arviointia, voidaan erityisesti kartoittaa mahdollisia pulmia aistitiedon käsittelyssä. Leikki-ikäiselle lapselle tehdään usein myös leikin arviointi. Mikäli epäilee, että lapsi, nuori tai aikuinen voisi tarvita toimintaterapeutin arvioita, kannattaa arvioon hakeutua mahdollisimman nopeasti. Näin myös tarvittavat tukitoimenpiteet voidaan aloittaa riittävän ajoissa.

Miten toimintaterapia-arvio toteutetaan?

Toimintaterapia tarpeen arviointi toteutetaan haastattelemalla asiakasta ja hänen lähiympäristön edustajia, havainnoimalla toimintaa sekä toimintaterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntäen. Toimintaterapeutti voi käydä myös tutustumassa asiakkaan arkiympäristössä kuten esimerkiksi päiväkodissa, koulussa tai työpaikaikalla. Tämä antaa lisätietoa lapsen, nuoren tai aikuisen toiminnasta sekä ympäristön vaatimuksista. Toimintaterapiatarpeen arvioinnissa voidaan tehdä myös apuvälinetarpeen, ympäristön muutostöiden kartoitusta, vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaamiseen liittyvää kartoitusta ja koulun- sekä työssäkäynnin valmiuksien arviointia. Toimintateraputti pyrkii arviossa luomaan asiakkaan tilanteesta mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan.

Miten arviointiin kannattaa valmistautua?

Toimintaterapia-arvioon ei tarvitse erityisesti valmistautua. Hyvä olisi kuitenkin valita arvioinnille sellainen päivä, että arvioitava ei ole aiemmin samana päivänä joutunut kohtuuttomasti kuormittamaan itseään. Tämän tavoitteena on varmistaa, että arvioitava jaksaa keskittyä esimerkiksi tehtäviin testeihin ja arviossa saadaan realistinen kuva arvioitavan taidoista ja tilanteesta. Lapsen ollessa pieni lapsi, osallistuu lapsen lisäksi arvioon yleensä lapsen huoltaja. Aikuinen arvioitava voi tulla käynnille yksin ja mukaan voi tulla tarvittaessa esimerkiksi puoliso tai muu läheinen. Mikäli arvioitavan mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista on saatavilla lausuntoja tai muita tietoja, voi ne ottaa halutessaan mukaan.

Mitä toimintaterapia-arvion jälkeen tapahtuu?

Arviointijakson jälkeen toimintaterapeutti kirjoittaa yhteenvedon, jossa arvioidaan asiakkaan terapian tarve. Lapsen ollessa kyseessä, ohjataan vanhempia ja mietitään yhdessä mahdollisia muita tukitoimia ja jatkotutkimuksia esimerkiksi psykologin tutkimuksia tai puheterapia arviota. Toimintaterapia yhteenveto toimitetaan asiakkaalle. Mikäli arvioissa todetaan, että toimintaterapialle on tarvetta ja asiakkaalle löytyy sopiva toimintaterapeutti, voidaan toimintaterapia tämän jälkeen aloittaa Hippo Terapiaklinikalla. Arviointi toimii myös pohjana mahdolliselle toimintaterapeutin antamalle kuntoutukselle ja auttaa kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden ja taitojen kehityksen seuraamisessa.

Hoitopolku

Voit varata ajan toimintaterapia-arvioon ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. Toimintaterapia tarpeen arviointiin ei tarvita lähetettä.

Lue lisää toimintaterapiasta.