Puheterapia-arvio

Voit varata ajan puheterapia-arvioon asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan puheterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso puheterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän puheterapeutit Tampereen puheterapeutit Turun puheterapeutit Helsingin puheterapeutit Kuopion puheterapeutit Oulun puheterapeutit Mikkelin puheterapeutit

Mikä on puheterapia-arvio?

Puheterapian tarpeen arviointi on asiakkaan tilanteesta riippuen yleensä 1-3 kerran arviointijakso. Yhden arviointikerran kesto on 45 tai 60 minuuttia. Arviointi toteutetaan joko Hippo Terapiaklinikan tiloissa tai asiakkaan lähiympäristössä. Puheterapian tarpeen arviointiin voivat tulla niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Lapset tulevat puheterapeutin arvioon useimmiten johtuen vanhempien tai lähiympäristön huolen heräämisestä koskien lapsen puheen, kielen, kommunikoinnin tai syömistaitojen kehitykseen. Aikuiset taas voivat hakeutua puheterapeutin arvioon esimerkiksi sairauteen tai vammautumiseen liittyvien ongelmien takia. Myös äänen oireillessa ja änkytyksen takia voi hakeutua puheterapeutin tutkimuksiin.

Puheterapian tarpeen arvioinnissa voidaan asiakkaan tarpeista ja tilanteesta riippuen arvioida hyvin monenlaisia taitoja. Puheterapeutti voi arvioida esimerkiksi artikulaatiota, äänteellistä kehitystä, syömistä ja nielemistä, ääntä, puheen sujuvuutta sekä suun alueen ja puheen tuoton motoriikkaa. Lisäksi jaksolla voidaan arvioida esimerkiksi kielen ymmärtämisen taitoja, taivutusmuotojen ja lauserakenteiden hallintaa, nimeämistä, sanavarastoa, kielellistä päättelyä, käsitteiden hallintaa, kerrontataitoja sekä lukemista ja kirjoittamista. Puheterapeutti voi arvioida myös vuorovaikutustaitoja, kommunikointikykyä ja kommunikointikeinoja ja niiden vaikutusta arjessa selviytymiseen. Puheterapeutin arvio voi kohdistua vain yhteen edellä mainituista osa-alueista, mutta usein arvio sisältää useampien eri osa-alueiden tarkastelun. Puheterapeutti pyrkii arviossa luomaan asiakkaan tilanteesta mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan. Mikäli epäilee, että lapsi, nuori tai aikuinen voisi tarvita puheterapeutin arviota, kannattaa arvioon hakeutua mahdollisimman pian. Näin tarvittavat tukitoimenpiteet voidaan aloittaa jo varhain.

Miten puheterapia-arvio toteutetaan?

Puheterapian tarpeen arviointi toteutetaan haastattelun, havainnoinnin ja erilaisten testien tai kyselylomakkeiden avulla. Haastattelun avulla kartoitetaan asiakkaan iästä ja tilanteesta riippuen esimerkiksi puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys sekä kokonaiskehitys. Lisäksi selvitetään haasteiden ilmenemistä ja niiden vaikutuksia asiakkaan arkeen. Haastattelun avulla selvitetään myös vahvuuksia kommunikoinnissa ja arjessa toimimisessa. Havainnoinnin ja erilaisten testien ja kyselylomakkeiden avulla voidaan arvioida tarkemmin haasteiden luonnetta ja niiden vaikeusastetta. Puheterapeuteilla on käytössään useita erilaisia testejä, joista monet mahdollistavat esimerkiksi asiakkaan taitojen tarkastelun suhteessa ikäryhmän keskimääräiseen suoriutumiseen. Erityisesti pieniä lapsia voi kuitenkin olla haastavaa arvioida testien avulla ja pienten lasten arviointi tapahtuukin usein leikin lomassa. Pienten lasten kanssa vanhemmat ovat yleensä mukana arviointitilanteissa.

Miten arvioon kannattaa valmistautua?

Puheterapeutin arvioon ei tarvitse varsinaisesti valmistautua. Kannattavaa olisi kuitenkin valita tutkimukselle sellainen päivä, että tutkittava ei ole aiemmin samana päivänä joutunut liikaa kuormittamaan itseään. Tämän tavoitteena on varmistaa, että tutkittava jaksaa keskittyä esimerkiksi tehtäviin testeihin ja arviossa saadaan realistinen kuva tutkittavan taidoista. Kun arvioitava on alaikäinen lapsi, osallistuu lapsen lisäksi arvioon ainakin yksi lapsen huoltajista. Aikuinen tutkittava voi tulla paikalle yksin tai mukaan voi tulla esimerkiksi puoliso tai muu lähiomainen. Mikäli tutkittavan mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista on saatavilla lausuntoja tai muita tietoja, voi ne ottaa halutessaan mukaan.

Mitä puheterapia-arvion jälkeen tapahtuu?

Arviointijakson jälkeen puheterapeutti kirjoittaa yhteenvedon, jossa arvioidaan asiakkaan terapian tarve ja suositellaan mahdollisia muita tukitoimia. Tämä yhteenveto toimitetaan asiakkaalle. Mikäli arviossa todetaan, että puheterapialle on tarvetta ja asiakkaalle löytyy sopiva puheterapeutti, voidaan puheterapia tämän jälkeen aloittaa Hippo Terapiaklinikalla. Arviointi toimii myös pohjana mahdolliselle puheterapeutin kuntoutukselle ja auttaa asiakkaan taitojen kehityksen seuraamisessa. Arviointijakson perusteella voidaan suositella myös lisätutkimuksia. Lisätutkimukset voivat olla esimerkiksi lääkärin tai psykologin tutkimuksia.

Hoitopolku

Voit varata ajan puheterapia-arvioon ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. Puheterapia tarpeen arviointiin ei tarvita lähetettä.

Lue lisää puheterapiasta.