Toiminta­terapia

Toimintaterapia tuo tukea arkeen, kun asioista selviytyminen tuntuu vaikealta. Olemme auttamassa, jotta jokainen lapsi ja aikuinen saisi olla oman elämänsä aktiivinen toimija – ja voisi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä sekä hyvinvointiinsa oman tekemisen ja valintojen kautta.

Miten varaan ajan?

Mehiläinen Terapiaklinikan toimintaterapeutit palvelevat ympäri Suomen ja verkossa etänä. Varaa aika toimintaterapiaan suoraan sinulle sopivasta aluekeskuksesta, niin tapaamme pian. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman.

Ota yhteyttä omaan aluekeskukseesi

Toimintaterapia tukee vuorovaikutusta

Toimintaterapia rohkaisee ihmistä olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija. Se on vuorovaikutukseen perustuvaa kuntoutusta ja usein myös yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa. Toimintaterapian tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä, nuorten itsenäistymistä ja aikuisten täysipainoista arkea.

Mehiläisen toimintaterapeutit kuntouttavat asiakkaita yksilöllisesti ja ohjaavat kuntoutusryhmiä. Terapia toteutuu joko vastaanotolla tai asiakkaan omassa ympäristössä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona. Aikuisten toimintaterapia voi keskittyä myös työkyvyn ja vapaa-ajan toimintojen tukemiseen.

› Tutustu myös eläinavusteiseen kuntoutukseen

SI-terapia auttaa aistitiedon käsittelyssä

SI-terapiaa, Sensorisen integraation (SI) menetelmää käytetään silloin, kun lapsella on vaikeuksia aistitiedon käsittelyssä eli oman kehon ja sen toiminnan hahmottamisessa. SI-terapiassa vahvistetaan sensomotorisia valmiuksia niin, että tuntoaistimukset ja motoriikka saadaan parempaan yhteistyöhön keskenään. Harjoituksissa keskeistä on itseohjautuvuus ja aktiivinen toiminta aistirikastetussa ympäristössä.

› Lue lisää SI-terapiasta SITY ry:n sivuilta.

Arviointijaksolla syntyy terapiasuunnitelma

Terapiajakson alussa tehdään asiakkaalle yksilöllinen terapiasuunnitelma. Se syntyy 3–5 kerran arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan kehityksen eri osa-alueita, kuten karkea- ja hienomotoriikkaa, silmän ja käden yhteistyötä, hahmottamista, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, päivittäisiä toimintoja (esim. pukeutuminen, keittiötoiminnot, asiointi) sekä vuorovaikutustaitoja. Kun arvioinnin tekee SI-terapeutti, voidaan kartoittaa myös mahdollisia pulmia aistitiedon käsittelyssä.

› Lue lisää toimintaterapia-arviosta

Mehiläinen Terapiaklinikka toimintaterapia:
 • kouluvalmiuksiin, koulunkäyntiin ja opiskeluun
 • työkykyyn
 • vapaa-aikaan ja lepoon
 • leikkimiseen ja kavereiden kanssa toimimiseen
 • kaupassa käyntiin, hygieniaan ja asioimiseen
 • vahvistaa osa-alueita:
  • sensomotoriikka ja silmä-käsi-yhteistyö
  • karkeamotoriikka ja kehonhallinta
  • oman toiminnan ohjaaminen ja itsenäistyminen
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • hahmottaminen
Tiesitkö, että

toimintaterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on toimintaterapeutin ammattitutkinto ja oikeus käyttää Valviran myöntämää toimintaterapeutti (AMK) -ammattinimikettä. Sensorisen integraation terapiaa eli SI-terapiaa voivat antaa vain kyseiseen menetelmään erikoistumiskoulutuksen saaneet terapeutit.

Toimintaterapeuttien avoimet työpaikat

Mahdollistamme omien unelmien tavoittelemisen ja autamme aivan erityisiä ihmisiä pärjäämään paremmin omassa elämässään. Tänä vuonna rekrytoimme ainakin 30 uutta osaajaa ympäri Suomen.

Työhönotto

Kuinka hoitopolku alkaa?

Toimintaterapiaan voi saada Kelan, sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen.

Hoitava lääkäri arvioi ennen maksusitoumuksen hakua kuntoutustarpeen ja lähettää asiakkaan tarvittaessa toimintaterapiatutkimuksiin. Sitoumuksen saaminen edellyttää, että toimintaterapia lukee asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa.

Terapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta.

Lue lisää Kelan sivuilta:
›› Miten haet kuntoutukseen

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››