Toimintaterapia

Voit varata ajan toimintaterapiaan tai tutkimukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Voit myös soittaa suoraan toimintaterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia.

Jyväskylän toimintaterapeutit Tampereen toimintaterapeutit Turun toimintaterapeutit Helsingin toimintaterapeutit

Toimintaterapeuttimme arvioivat ja kuntouttavat asiakkaita yksilöllisesti ja ohjaavat monipuolisia kuntoutusryhmiä. Tapaamisia on vastaanotolla sekä asiakkaan lähiympäristössä, kuten koulussa, päiväkodissa tai kotona. Tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä, nuorten itsenäistymistä ja aikuisten täysipainoista arkea. Toimintaterapiassa vahvistettavia toiminnan osa-alueita voivat olla esim.

  • Sensomotoriikka ja silmä-käsi yhteistyö
  • Karkeamotoriikka ja kehonhallinta
  • Oman toiminnan ohjaaminen ja itsenäistyminen
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Nähdyn hahmottaminen
  • Arjen toiminnot, kuten itsestä huolehtiminen, asioimiseen ja kotielämään liittyvät toiminnot