Terapiaryhmät Turku

Turun neuropsykologisen kuntoutuksen ja toimintaterapian terapiaryhmät ovat tällä hetkellä täynnä. Emme siis valitettavasti voi toistaiseksi ottaa jonoon uusia asiakkaita näihin ryhmiin. 

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan/kaupungin, vakuutusyhtiön tai Kelan maksusitoumuksella. Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen soveltuvat ryhmät on merkitty ko. ryhmien nimen kohdalle. Näihin ryhmiin voi tulla myös muiden tahojen maksusitoumuksella.

Kelan palveluvalikoimasta on poistunut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen monimuotoryhmäterapia. Voimme toteuttaa monimuotoryhmäterapiaa (neuropsykologinen kuntoutus + toimintaterapia tai puheterapia + toimintaterapia) jatkossa sairaanhoitopiirin ja kunnan/kaupungin maksusitoumuksilla. Ryhmä voidaan perustaa, jos siihen on tulossa vähintään neljä kuntoutujaa. Ajantasaiset tiedot monimuotoryhmien alkamisesta saa asiakaskoordinaattorilta.

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien/asiakkaan kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden. Ryhmiin ilmoittaudutaan lähettämällä ilmoittautumislomake osoitteella Hippo Terapiaklinikka, Sibeliuksenkatu 3 A, 20100 Turku tai turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Tiedustelut Hipon asiakaspalvelusta ma-pe 8:30 – 15:30 asiakaskoordinaattori Katja Laine, puh. 050 324 8901 tai turku@hippoterapiaklinikka.fi.

 

 

LAPSET JA NUORET

 

LASTEN TOIMINTATERAPIARYHMÄ (Kela)

Ryhmä soveltuu noin 4-12 -vuotiaille lapsille, joilla on toimintaterapian tarve. Ryhmässä harjoitellaan esimerkiksi leikkitaitoja ja kaveritaitoja, toiminnan-ohjausta ja tarkkaavaisuutta, itsesäätelyä ja tunnetaitoja sekä kädentaitoja ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40 x 60 min (sis. lastenryhmät 33x, vanhempienryhmät 4x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa päiväkoti-/koulukonsultaation).  Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti.

 

NUORTEN TOIMINTATERAPIARYHMÄ (Kela)

Ryhmä soveltuu noin 13-18 -vuotiaille nuorille, joilla on toimintaterapian tarve. Ryhmässä harjoitellaan esimerkiksi kaveritaitoja ja sosiaalisia tilanteita, itsenäistymisen ensiaskeleita, arjen- ja ajankäytön hallintaa, arkiympäristöissä toimimista sekä oman toiminnan suunnittelua. Maksusitoumus 40 x 60-90 min (sis. nuortenryhmät 33x, vanhempienryhmät 4x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulu-konsultaation). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti.

 

TARINATAITURIT -PUHETERAPIARYHMÄ (Kela)

Ryhmä soveltuu noin 5-7 -vuotiaille lapsille, joilla on puheterapian tarve kielellisen erityisvaikeuden vuoksi. Ryhmässä harjoitellaan kertovan puheen tuottoa, puheen ymmärtämistä ja sanaston hallintaa. Maksusitoumus 25 x 60 min (sis. lastenryhmät 20x, vanhempienryhmät 2x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa päiväkoti-/koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa puhe-terapeutti.

 

ARTIKULAATIOAKATEMIA -PUHETERAPIARYHMÄ (Kela)

Ryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden avulla. Maksusitoumus 10 x 60 min (sis. lastenryhmät 10x sekä vanhempien ohjauksen kotiharjoitteiden toteuttamiseen lastenryhmien puitteissa). Ryhmää ohjaa puheterapeutti.

 

TOTAKU – NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS (Kela)

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU soveltuu alakouluikäisille lapsille, joilla on tarkkaavaisuuden säätelyn erityisvaikeuksia (ns. ADHD tai ADD). Ryhmän tavoitteita ovat toiminnanohjauksen osa-alueiden harjaantuminen, tarkkaavuuden ja käyt-täytymisen säätelyn kehittyminen sekä tunteiden ilmaisun ja itsetunnon koheneminen. Kuntoutus pohjautuu mm. TOTAKU ja MALTTI -menetelmiin. Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. lastenryhmät 32x, vanhempienryhmät 5x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa neuropsykologi.

 

YHDESSÄ! -NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS (Kela)

Ryhmä soveltuu peruskouluikäisille lapsille/nuorille, joilla on neuropsykiatrinen häiriö ja siihen liittyen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmia. Ryhmän tavoitteena on tukea sosiaalisten taitojen, kommunikaation ja tunnesäätelyn kehittymistä, oire-tiedostuksen kohenemista sekä kaveritaitojen oppimista. Lisäksi ryhmä mahdollistaa kuntoutujalle positiivisen ryhmäkokemuksen. Kuntoutus pohjautuu mm. SOTOKU, Askeleittain ja TOTAKU -menetelmiin. Mikäli kuntoutujan oirekuvassa ovat keskeisimpinä piirteinä ADHD/ADD -tyyppiset haasteet, suositellaan mieluummin TOTAKU -ryhmää. Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. lastenryhmät 32 x 90 min, vanhempienryhmät 5x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa neuropsykologi.

 

LUKISIEPPARI -PSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS

Ryhmä soveltuu alakouluikäisille lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon oppimisen vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Lisäksi tuetaan tehtävätilanteissa tarvittavan toiminnanohjauksen ja oppijaitsetunnon kehittymistä. Kuntoutus pohjautuu mm. Niilo Mäki -Instituutin sekä Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen kehittämiin harjoi-tusmenetelmiin. Maksusitoumus 25 x 90 min (sis. lastenryhmät 20x, vanhempienryhmät 2x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi (neuropsykologin taustakonsultaatio).

 

OPPIKLUBI -PSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS

Ryhmä soveltuu yläkoulussa sekä toisella asteella opiskeleville nuorille, joilla on itsenäisen opiskelun vaikeuksia. Tavoitteena on tukea opiskelutekniikoiden kehittymistä, oman toiminnan ohjaamista opiskelu-tilanteissa ja opiskelumotivaation kohenemista. Maksusitoumus 20 x 90 min (sis. nuortenryhmät 15x, vanhempien ryhmät 2x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi (neuropsykologin tausta-konsultaatio).

 

LASTEN JA NUORTEN NEPSY – MONIMUOTOTERAPIARYHMÄ

Ryhmä soveltuu peruskouluikäisille lapsille/nuorille, joilla on neuropsykiatrinen häiriö ja siihen liittyen sekä neuropsykologisen kuntoutuksen että toimintaterapian tarve. Ryhmän tavoitteena on tukea sosiaalisten taitojen, kommunikaation ja tunnesäätelyn kehittymistä, oire-tiedostuksen kohenemista sekä kaveritaitojen oppimista. Lisäksi ryhmä mahdollistaa kuntoutujalle positiivisen ryhmäkokemuksen. Kuntoutus pohjautuu mm. SOTOKU, Askeleittain ja TOTAKU -menetelmiin. Mikäli kuntoutujan oirekuvassa ovat keskeisimpinä piirteinä ADHD/ADD -tyyppiset haasteet, suositellaan mieluummin TOTAKU -ryhmää. Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. lastenryhmät 32 x 90 min, vanhempienryhmät 5x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat neuropsykologi ja toimintaterapeutti.

 

PUHEPUUHAAJAT -MONIMUOTOTERAPIARYHMÄ (puhe- ja toimintaterapia)

Ryhmä soveltuu noin 5-6 vuotiaille lapsille, joilla on sekä puhe- että toimintaterapian tarve. Ryhmässä harjoitellaan kielellisiä perustaitoja (käsitteistön hallintaa, puheen ymmärtämistä, kertovan puheen tuottamista) sekä toiminnanohjausta, tarkkaavuuden säätelyä, yhteistyötä toisten lasten kanssa ja leikkitaitoja. Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. lastenryhmät 33x, vanhempienryhmät 4x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja toimintaterapeutti.

 

 

AIKUISET

 

ADHD – NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS (Kela)

Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeuksia (ADHD/ADD–diagnoosi). Tavoitteena on oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toiminta-tapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin luottamisen lisääntyminen. Ryhmä mahdollistaa ohjatun vertaistuen saamisen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen.  Maksusitoumus 20 x 90 min (sis. ryhmät 18x sekä yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin). Ryhmää ohjaa neuropsykologi/ psykologi.

 

NEPSY –NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS (Kela)

Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (esim. autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai ADHD, johon liittyy vahvasti myös muita neuropsykiatrisia oireita). Tavoitteena on oire-tiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä omiin vaiku-tusmahdollisuuksiin luottamisen lisääntyminen. Ryhmä mahdollistaa ohjatun vertaistuen saamisen ja vuoro-vaikutustaitojen harjoittelemisen. Maksusitoumus 20 x 90 min (sis. ryhmät 18x sekä yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin). Ryhmää ohjaa neuropsykologi/ psykologi.

 

AIKUISTEN TOIMINTATERAPIARYHMÄ (Kela)

Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on toimintaterapian tarve liittyen esim. haasteisiin elämäntaidoissa tai työssä selviytymisessä. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää toimintakykyä harjoittelemalla esimerkiksi löytämään omia voimavaroja ja vahvuuksia, stressin hallintaa, sosiaalisia taitoja sekä oman toiminnan suunnittelua ja ajankäyttöä. Maksusitoumus 30 x 90 min (sis. ryhmät 28x sekä yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti.

 

MUUT RYHMÄT

 

OLIPA KERRAN

Ryhmä soveltuu 12-29 -vuotiaille nuorille ja aikuisille. Kyseessä ei ole lääkinnällinen kuntoutus, vaan ryhmä soveltuu esimerkiksi sosiaali- tai nuorisotoimen palvelumuodoksi osana syrjäytymisuhassa olevien henkilöiden tukea. Tavoitteena on auttaa osallistujia tarkastelemaan omia voimavarojaan, tutustumaan itsensä moniin puoliin sekä vahvistamaan tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen osaamista erilaisia itseilmaisun keinoja käyttäen. Ryhmät kootaan osallistujien ikä ja tavoitteet huomioiden. Maksusitoumus 10 x 90 min. Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti ja teatteri-ilmaisun ohjaaja.

 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta tuottaa tilaavan organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö) tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hipon tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytet-tävissämme olevasta terapeuttiresurssista.

 

SOPIVAN RYHMÄN VALINTA

 

Soveltuvan ryhmän valinnassa kannattaa tutustua huolellisesti ryhmäkuvauksiin. Olemme lisäksi laatineet Tervetuloa Hipon ryhmiin!- oppaan ryhmäkuntoutuksen soveltuvuuden arvioimiseksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Tervetuloa_Hipon_ryhmiin!_opas(pdf)

Turku_terapiaryhmät_2019(pdf)