Terapiaryhmät Tampere

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Kurssin nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan 16.12.2018 mennessä tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä se Hippo Terapiaklinikka Oy, Ryhmähakemus, Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere tai turvasähköpostin kautta. Huom! Kelan kuntoutusryhmiin voi kysyä vapautuvia paikkoja myös ilmoittautumisen jälkeen.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan sopivuuden lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa.

Tiedustelut
Asiakaspalvelu (hinnat, ryhmäpaikat ja maksusitoumusasiat) ma-pe 8.30-16, asiakaskoordinaattori Kirsi Orvola puh. 050 348 3975 kirsi.orvola@hippoterapiaklinikka.fi

Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja neuropsykologi Auli Kälvi, puh. 044 557 6798 tai auli.kalvi@hippoterapiaklinikka.fi

 

ALAKOULUIKÄISET

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana. 
Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, lastenryhmät ja mahdollisen kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaa psykologi.

Semanttis-pragmaattisten taitojen ryhmä lapsille (KELA)

Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille (7–11 – vuotiaat), joilla on kielen käytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeus (eli ns. semanttis-pragmaattisia vaikeuksia) sekä vaikeuksia tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja siirtymätilanteissa. Kielellisten taitojen vahvistamisen lisäksi pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja (kuuntelua, keskittymistä, yhteistyötä) sekä muistia leikin avulla. Vuoden maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation).

1.1.2019 alkaen ryhmä jatkaa seuraavasti

 • 1 neuropsykologi (2-4 lasta)
 • 1 puheterapeutti (2-4 lasta)
 • Ryhmät kokoontuvat samaan aikaan ja tekevät osittain yhteistyötä keskenään.

  SOTOKU-Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

  Ryhmä on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
  Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti/psykologi ja toimintaterapeutti/psykologi.

  Toiminnan ohjauksen ryhmä lapsille (kunta, kaupunki)

  Ryhmä on tarkoitettu 9-10–vuotiaille (3-4 luokkalaisille) koululaisille, jotka tarvitsevat tukea toiminnanohjauksen taitoihin. Tavoitteena on pitkäjännitteisyyden, työskentelytaitojen sekä itsenäisen toimintaotteen vahvistaminen. Ryhmätapaamisten välillä lapset kokeilevat harjoiteltuja taitoja arjen tilanteissa, mm. koulussa. Ryhmä soveltuu lapsille, joiden vaikeudet ovat pääosin toiminnan ohjauksen alueella. Vasta-aiheina ovat runsas levottomuus ja impulsiivisuus sekä haastava käyttäytyminen. Ryhmässä sovelletaan NMI:n Etsivät-menetelmää.
  Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempaintapaamiset). Ryhmää ohjaa neuropsykologi ja psykologi.

  Toimintaterapiaryhmä kouluikäisille lapsille (kaupunki,kunta)

  Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen ja kaveritaitojen oppiminen.
  Maksusitoumus 40x, ohjaajina kaksi toimntaterapeuttia (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation).

  Toimintaterapiaryhmä kouluikäisille lapsille (KELA)

  Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen ja kaveritaitojen oppiminen.
  Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation).
  1.1.2019 alkaen ryhmä jatkaa seuraavasti

 • 1 toimintaterapeutti (2-4 lasta)
 • YLÄKOULUIKÄISET

  Semanttis-pragmaattisten taitojen ryhmät nuorille (KELA)

  Ryhmä ovat tarkoitettu lapsille (12–15 -vuotiaat), joilla on kielen käytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeus (eli ns. semanttis-pragmaattisia vaikeuksia) sekä vaikeuksia tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja siirtymätilanteissa. Kielellisten taitojen vahvistamisen lisäksi pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja murrosiän kynnyksellä. Tapaamisten aikana kielelliset harjoitteet nivotaan nuorten elämään liittyviin teemoihin ja nuoren jokapäiväiseen elämään. Vuoden maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, nuorten ryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation). Ryhmä on puheterapeutin ja neuropsykologin ohjaama.

  1.1.2019 alkaen ryhmä jatkaa seuraavasti

 • 1 neuropsykologi (2-4 lasta)
 • 1 puheterapeutti (2-4 lasta)
 • Ryhmät kokoontuvat samaan aikaan ja ryhmät tekevät osittain yhteistyötä keskenään.

  SOTOKU-Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

  Ryhmä on suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
  Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti/psykologi ja toimintaterapeutti/psykologi.

  Toimintaterapiaryhmä yläkouluikäisille nuorille (KELA)

  Ryhmä on tarkoitettu 12-15 vuotiaille nuorille. Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen ja kaveritaitojen oppiminen.
  Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation).
  1.1.2019 alkaen ryhmä jatkaa seuraavasti

 • 1 toimintaterapeutti (2-4 lasta)
 • Liikuntapainotteinen toimintaterapiaryhmä yläkouluikäisille nuorille (kunta, kaupunki)

  Ryhmä on tarkoitettu 12-15 vuotiaille nuorille. Ryhmä on tarkoitettu yläkouluikäisille nuorille, joilla on haasteita karkeamotorisissa taidoissa sekä toiminnanohjauksessa ja/tai sosiaalisissa taidoissa. Ryhmässä harjoitellaan toiminnanohjauksen taitoja ja kaveritaitoja, mutta keinot painottuvat karkeamotorisiin toimintoihin eri toimintaympäristöissä, jolloin mahdollistuu myös karkeamotoristen taitojen harjoittelu. Myös itsestä huolehtimisen taitoja tullaan käsittelemään murrosikäisen näkökulmasta.
  Maksusitoumus 45x sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Toteutuspaikkana perheliikuntakeskus Hippa.