Terapiaryhmät Oulu

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan 16.12.2018 mennessä tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä se Hippo Terapiaklinikka Oy, Ryhmähakemus, Vanhantullinkatu 3, 90100 Oulu tai turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa. Kelan ryhmien toteutus tarkentuu Kelan julkaistua uuden palvelukuvauksen vuodelle 2019.

Tiedustelut
Lisätietoja Oulun ryhmistä antavat ma-pe 8.30-16 asiakaskoordinaattori Kirsi Orvola puh. 050 348 3975 kirsi.orvola@hippoterapiaklinikka.fi
Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa ke-pe klo 8-16 aluejohtaja, neuropsykologi Merja Nikula 050 521 5044 merja.nikula@hippoterapiaklinikka.fi

 

ALAKOULUIKÄISET

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.
Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, lastenryhmät ja mahdollisen kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaa psykologi.

Semanttis-pragmaattisten taitojen ryhmä lapsille (KELA, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille (7–11 – vuotiaat), joilla on kielen käytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeus (eli ns. semanttis-pragmaattisia vaikeuksia) sekä vaikeuksia tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja siirtymätilanteissa. Kielellisten taitojen vahvistamisen lisäksi pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja (kuuntelua, keskittymistä, yhteistyötä) sekä muistia leikin avulla. Vuoden maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation).

1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa

    • 1 neuropsykologi (2-4 lasta)

 

TOTAKU-Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus kouluikäisille lapsille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunniteltu lapsille ( 7–10 -vuotiaat), joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia. Ryhmäkuntoutus soveltuu erityisesti esikouluikäisille ja ala-asteen alkuvaiheessa oleville lapsille, joilla on toiminnanohjauksen, tarkkaavaisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Yhteistä lapsille on se, että vaikeudet haittaavat heidän sosiaalista toimintakykyään. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteina ovat tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten taitojen vahvistuminen. Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmä on psykologin ja neuropsykologin ohjaama.

SOTOKU-Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi/neuropsykologi.

YLÄKOULUIKÄISET

Semanttis-pragmaattisten taitojen ryhmät nuorille (KELA, kunta, kaupunki)

Ryhmä ovat tarkoitettu lapsille (12–15 -vuotiaat), joilla on kielen käytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeus (eli ns. semanttis-pragmaattisia vaikeuksia) sekä vaikeuksia tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja siirtymätilanteissa. Kielellisten taitojen vahvistamisen lisäksi pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja murrosiän kynnyksellä. Tapaamisten aikana kielelliset harjoitteet nivotaan nuorten elämään liittyviin teemoihin ja nuoren jokapäiväiseen elämään. Vuoden maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, nuorten ryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation).

1.1.2019 alkaen ryhmä jatkaa seuraavasti

    • 1 neuropsykologi (2-4 lasta)

SOTOKU-Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi/neuropsykologi.

”Ääntä” Musiikkiterapiaa nuorille (Kela, kunta, kaupunki)

Nuorten musiikkiterapiaryhmän tavoite on edistää nuoruusiän kasvua ja kehitystä luovia menetelmiä käyttäen. Jokaiselle nuorelle muodostetaan omat tavoitteet henkilökohtaisten haasteiden pohjalta, jotka voivat esimerkiksi liittyä keskittymiskykyyn, tunteiden hallitsemiseen, sosiaalisiin taitoihin tai itseilmaisun vaikeuksiin. Ryhmässä muun muassa soitamme yhdessä, teemme omaa musiikkia, opimme itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja ja tulemme kuulluiksi musiikin ja verbalisoinnin keinoin. Musiikkiterapiaryhmä edellyttää kykyä ryhmämuotoiseen työskentelyyn mutta ei edellytä musiikillista osaamista eikä aikaisempaa kokemusta musiikillisesta työskentelystä. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen koulukonsultaation)Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti.