Terapia­ryhmät Oulu

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus antaa vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan paikan?

Alakouluikäiset

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. alkuinfon, lastenryhmät ja mahdollisen kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaa psykologi ja neuropsykologi.

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus lapsille (Kunta, kaupunki ja Kela)

Ryhmä on suunniteltu lapsille, joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia. Ryhmäkuntoutus sopii erityisesti ala-asteen alkuvaiheessa oleville lapsille, jolla on toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Yhteistä lapsille on, että vaikeudet haittavat heidän sosiaalista toimintakykyään. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena ovat tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa neuropsykologi.

Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio -ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sisältää alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi ja neuropsykologi.

Aggression Replacement Training *ART (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (10-13-vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä,tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttyäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin.
Maksusitoumus 40 x 90min, ohjaaja varmistuu myöhemmin.

Yläkouluikäiset

Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio -ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sisältää alkui alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi ja neuropsykologi.

”Ääntä” Musiikkiterapiaa nuorille (Kela, kunta, kaupunki)
Nuorten musiikkiterapiaryhmän tavoite on edistää nuoruusiän kasvua ja kehitystä luovia menetelmiä käyttäen. Jokaiselle nuorelle muodostetaan omat tavoitteet henkilökohtaisten haasteiden pohjalta, jotka voivat esimerkiksi liittyä keskittymiskykyyn, tunteiden hallitsemiseen, sosiaalisiin taitoihin tai itseilmaisun vaikeuksiin. Ryhmässä muun muassa soitamme yhdessä, teemme omaa musiikkia, opimme itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja ja tulemme kuulluiksi musiikin ja verbalisoinnin keinoin. Musiikkiterapiaryhmä edellyttää kykyä ryhmämuotoiseen työskentelyyn mutta ei edellytä musiikillista osaamista eikä aikaisempaa kokemusta musiikillisesta työskentelystä.
Maksusitoumus 20 x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen koulukonsultaation) Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti.

Aggression Replacement Training *ART (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (10-13-vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä,tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttyäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin.
Maksusitoumus 40 x 90min, ohjaaja varmistuu myöhemmin.

Miten hoitopolku alkaa?

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan tai kaupungin, Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Ryhmän nimen yhteyteen on merkitty, millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähetetään meille suojatun sähköpostin kautta tai osoitteeseen Hippo Terapiaklinikka, Ryhmähakemus, Vanhantullinkatu 3, 90100 Oulu.

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden lapselle, nuorelle tai aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan hakemuksen täyttäneelle yhteyshenkilölle, jonka jälkeen voimme käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Kysy lisää vapaista paikoista ja muista käytännön järjestelyistä asiakaskoordinaattoriltamme p. 050 449 7739 tai oulu@hippoterapiaklinikka.fi. Kuntoutuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja Lea Oja p. 044 9712517 tai lea.oja@hippoterapiaklinikka.fi.