Terapiaryhmät Oulu

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä se Hippo Terapiaklinikka Oy, Ryhmähakemus, Vanhantullinkatu 3, 90100 Oulu tai turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa. Kelan ryhmien toteutus tarkentuu Kelan julkaistua uuden palvelukuvauksen vuodelle 2019.

Tiedustelut
Lisätietoja Oulun ryhmistä antavat ma-pe 8.30-16 asiakaskoordinaattori Hannele Autio puh. 050 449 7739 hannele.autio@hippoterapiaklinikka.fi
Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa ke-pe klo 8-16 aluejohtaja, neuropsykologi Merja Nikula 050 521 5044 merja.nikula@hippoterapiaklinikka.fi

 

ALAKOULUIKÄISET

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. alkuinfon, lastenryhmät ja mahdollisen kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaa psykologi ja neuropsykologi.

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus lapsille (Kunta, kaupunki ja Kela)

Ryhmä on suunniteltu lapsille, joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia. Ryhmäkuntoutus sopii erityisesti ala-asteen alkuvaiheessa oleville lapsille, jolla on toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Yhteistä lapsille on, että vaikeudet haittavat heidän sosiaalista toimintakykyään. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena ovat tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa neuropsykologi.

Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio -ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sisältää alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi ja neuropsykologi.

Aggression Replacement Training *ART (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (10-13-vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä,tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttyäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin.
Maksusitoumus 40 x 90min, ohjaaja varmistuu myöhemmin.

YLÄKOULUIKÄISET

Sosiaalisten taitojen kuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio -ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.
Maksusitoumus 40 x 90 min (sisältää alkui alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykologi ja neuropsykologi.

”Ääntä” Musiikkiterapiaa nuorille (Kela, kunta, kaupunki)
Nuorten musiikkiterapiaryhmän tavoite on edistää nuoruusiän kasvua ja kehitystä luovia menetelmiä käyttäen. Jokaiselle nuorelle muodostetaan omat tavoitteet henkilökohtaisten haasteiden pohjalta, jotka voivat esimerkiksi liittyä keskittymiskykyyn, tunteiden hallitsemiseen, sosiaalisiin taitoihin tai itseilmaisun vaikeuksiin. Ryhmässä muun muassa soitamme yhdessä, teemme omaa musiikkia, opimme itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja ja tulemme kuulluiksi musiikin ja verbalisoinnin keinoin. Musiikkiterapiaryhmä edellyttää kykyä ryhmämuotoiseen työskentelyyn mutta ei edellytä musiikillista osaamista eikä aikaisempaa kokemusta musiikillisesta työskentelystä.
Maksusitoumus 20 x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen koulukonsultaation) Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti.

Aggression Replacement Training *ART (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (10-13-vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä,tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttyäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin.
Maksusitoumus 40 x 90min, ohjaaja varmistuu myöhemmin.