Terapiaryhmät Kuopio

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä se Hippo Terapiaklinikka Oy, Ryhmähakemus, Maaherrankatu 21, 70100 Kuopio tai turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen(pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa.

Tiedustelut
Lisätietoja Kuopion ryhmistä antavat asiakaskoordinaattori Sanna Leppänen, puh. 050 324 8390, sanna.leppanen@hippoterapiaklinikka.fi sekä aluejohtaja Tiina Huttunen, puh. 050 529 2499, tiina.huttunen@hippoterapiaklinikka.fi.

 

ALLE KOULUIKÄISET

Sosiaalisten taitojen kuntoutus pienille lapsille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille (5–7 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka tai päiväkodin/esikoulun tilat.

Motoriikkaryhmä lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu alle kouluikäisille lapsille, joilla on haasteita motoriikan ja kehonhallinnan kanssa. Ryhmän tavoitteena on lasten motoriikan, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen harjaantuminen. Ryhmässä tehdään mahdolliset alku- ja lopputestit. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa fysioterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

ALAKOULUIKÄISET

Sosiaalisten taitojen kuntoutus alakouluikäisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Motoriikkaryhmä lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu alakouluikäisille lapsille, joilla on haasteita motoriikan ja kehonhallinnan kanssa. Ryhmän tavoitteena on lasten motoriikan, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen harjaantuminen. Ryhmässä tehdään mahdolliset alku- ja lopputestit. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa fysioterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

YLÄKOULUIKÄISET

Sosiaalisten taitojen kuntoutus nuorille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu nuorille (12–15 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

AIKUISET

ADHD, aikuiset (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu ADHD aikuisille ja ryhmän tavoitteena on antaa voimia arjen haasteisiin ja ennaltaehkäistä uupumusta. Ryhmän aikana tehdään matalan kynnyksen, fysioterapeutin suunnittelemaa ja ohjaamaa, fyysistä aktiviteettia, jossa pärjää kaikentasoisella kunnolla. Aktiviteeteissa otetaan huomioon arjen haasteet, kuten esim. työn, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon ja aikuistenryhmät). Ryhmää ohjaa fysioterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hippo Terapiaklinikan tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista.