Terapiaryhmät Kuopio

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Haku syksyn 2020 ryhmiin on käynnissä toukokuun loppuun saakka. Syksyllä alkavat ryhmät käynnistyvät elokuussa.

Ryhmiin ilmoittaudutaan tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä se Hippo Terapiaklinikka Oy, Ryhmähakemus, Maaherrankatu 21, 2.krs, 70100 Kuopio tai turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen(pdf) täydentää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa.

Tiedustelut
Lisätietoja Kuopion ryhmistä antavat asiakaskoordinaattori Sanna Leppänen, puh. 050 324 8390, sanna.leppanen@hippoterapiaklinikka.fi sekä aluejohtaja Tiina Huttunen, puh. 050 529 2499, tiina.huttunen@hippoterapiaklinikka.fi.

 

ALLE KOULUIKÄISET

Toimintaterapiaryhmä (Kunta, kaupunki, Kela)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille noin 4-6- vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat tukea leikki- ja kaveritaitojen oppimiseen, omatoimisuustaitoihin sekä motoristen valmiuksien vahvistumiseen. Ryhmän sisältö suunnitellaan ryhmäläisten henkilökohtaisten tavoitteiden, mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien pohjalta myönteisen ryhmäkokemuksen mahdollistamiseksi.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Maksusitoumus 40x90min (sisältää vanhempien ohjaukselliset ryhmäkäynnit ja mahdolliset verkostokäynnit)

Kaveritaitoryhmä (Kunta, kaupunki, Kela)

Ryhmä on tarkoitettu noin 5-7- vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Ryhmän keskeinen tavoite on vahvistaa kaveritaitoja ja opetella tunnesäätelytaitoja, jotka osaltaan luovat pohjaa yhdessä toimimiselle. Ryhmässä harjoitellaan muun muassa kontaktin ottamista, kuuntelemista, keskustelemista, avun pyytämistä ja ohjeiden noudattamista sekä omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista sekä toisten tunteiden sietämistä. Ryhmän sisältö suunnitellaan lasten ikätasoon ja kehitykseen sopivaksi.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Maksusitoumus 25x90min (sisältää vanhempien ohjaukselliset ryhmäkäynnit ja mahdolliset verkostokäynnit sekä yksilökäynnit ryhmän alussa ja lopussa)

Tunnetaitoryhmä (Kunta, kaupunki, Kela)

Ryhmä on tarkoitettu erityisesti niille 4-6- vuotiaille lapsille, joilla on haasteita tunnetaitojen kehittymisessä ja nämä pulmat tulevat esiin ryhmätilanteissa esimerkiksi haastavana käyttäytymisenä. Ryhmässä harjoitellaan omien tunteiden tunnistamista, sietämistä ja ilmaisemista leikin, pelien ja tarinoiden avulla.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Maksusitoumus 25x90min (sisältää vanhempien ohjaukselliset ryhmäkäynnit ja mahdolliset verkostokäynnit sekä yksilökäynnit ryhmän alussa ja lopussa)

Motoriikkaryhmä lapsille (Kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu alle kouluikäisille lapsille, joilla on haasteita motoriikan ja kehonhallinnan kanssa. Ryhmän tavoitteena on lasten motoriikan ja itseluottamuksen vahvistaminen yhdessä ikätovereiden kanssa harjoitellen. Ryhmässä tehdään mahdolliset alku- ja lopputestit.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa psykofyysinen fysioterapeutti. Maksusitoumus 25x60min (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen päiväkotikonsultaation).

 

ALAKOULUIKÄISET

Toimintaterapiaryhmä alakouluikäisille (Kunta, kaupunki, Kela)

Ryhmä on tarkoitettu noin 7-10- vuotiaille alakoululaisille, jotka tarvitsevat tukea hieno- ja karkeamotoristen taitojen kehittymiseen, omatoimisuustaitoihin sekä toiminnan ohjauksen vahvistumiseen. Ryhmän sisältö suunnitellaan ryhmäläisten henkilökohtaisten tavoitteiden, mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien pohjalta myönteisen ryhmäkokemuksen mahdollistamiseksi.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Maksusitoumus 40x90min (sisältää vanhempien ohjaukselliset ryhmäkäynnit ja mahdolliset verkostokäynnit)

Kaveritaitoryhmä (Kunta, kaupunki, Kela)

Ryhmä on tarkoitettu n. 8-12- vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen ja kehittymiseen. Ryhmän keskeinen tavoite on vahvistaa kaveritaitoja ja opetella tunnesäätelytaitoja, jotka osaltaan luovat pohjaa yhdessä toimimiselle. Ryhmässä harjoitellaan kontaktin ottamista, kuuntelemista, keskustelemista, avun pyytämistä ja ohjeiden noudattamista sekä omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista sekä toisten tunteiden sietämistä.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Maksusitoumus 25x90min (vanhempien ohjaukselliset ryhmäkäynnit ja mahdolliset verkostokäynnit sekä yksilökäynnit ryhmän alussa ja lopussa)

Motoriikkaryhmä lapsille (Kunta, kaupunki)
Ryhmä on suunnattu alakouluikäisille lapsille, joilla on haasteita motoriikan ja kehonhallinnan kanssa. Ryhmän tavoitteena on lasten motoriikan ja itsetunnon vahvistaminen yhdessä ikätovereiden kanssa harjoitellen. Ryhmässä tehdään mahdolliset alku- ja lopputestit.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa psykofyysinen fysioterapeutti. Maksusitoumus 25x90min (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen koulukonsultaation).

 

YLÄKOULUIKÄISET

Kaveritaitoryhmä (Kunta, kaupunki, Kela)
Ryhmä on tarkoitettu noin 13-15- vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Ryhmässä harjoitellaan omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista, toisten tunteiden ymmärtämistä sekä pyritään löytämään keinoja hankalien tunteiden kanssa pärjäämiseen.

Ryhmän koko on 2-4 lasta. Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Maksusitoumus 25x90min (sisältää vanhempien ohjaukselliset ryhmäkäynnit ja mahdolliset verkostokäynnit sekä yksilökäynnit ryhmän alussa ja lopussa)

Puhtiporukka (Kunta, kaupunki)
Ryhmä on tarkoitettu nuorille (noin 13–16 -vuotiaat), joilla on todettu neuropsykiatrinen oireyhtymä (esim. autismikirjon häiriö). Ryhmän tavoitteita ovat erityisesti omien toiminnan piirteiden tunnistaminen, myönteisten vuorovaikutus- ja liikuntakokemusten saaminen sekä itsetunnon vahvistuminen.

Ryhmän koko on 2-4 nuorta. Ryhmää ohjaa psykofyysinen fysioterapeutti. Maksusitoumus 25x90min (sis. alkuinfon, ryhmän tapaamiset ja nuorten ryhmän osalta vanhempainryhmät).

Tykkään musta! – kohti positiivista kehonkuvaa (Kunta, kaupunki)
Ryhmä on tarkoitettu nuorille (noin 13-16 -vuotiaat), joilla on syömiseen liittyviä pulmia. Ryhmän tavoitteina ovat erityisesti hyväksyvän suhteen rakentaminen omaan kehoon, itsetunnon vahvistaminen ja tunnetaitojen harjoittelu.

Ryhmän koko on 2-4 nuorta. Ryhmää ohjaa psykofyysinen fysioterapeutti. Maksusitoumus 25×90 min (sis. alkuinfon, ryhmän tapaamiset, vanhempainryhmät).

 

AIKUISET

Voimaa arkeen -naisten ryhmä (Kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu aikuisille naisille, joilla on todettu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Ryhmän tavoitteena on tarkastella omia toimintamalleja arjessa, tunnistaa arjen kuormitustekijöitä ja ennaltaehkäistä uupumusta. Ryhmässä tehdään fysioterapeutin suunnittelemaa ja ohjaamaa matalan kynnyksen fyysistä harjoittelua, jossa ei ole kuntovaatimuksia. Aktiviteeteissa otetaan huomioon arjen haasteet, kuten esimerkiksi työn, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen.

Ryhmän koko on 3-5 aikuista. Ryhmää ohjaa psykofyysinen fysioterapeutti. Maksusitoumus 25×90 min (sis. alkuinfon ja ryhmätapaamiset).

Kipuryhmä aikuisille ( Kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kroonisesta kivusta kärsiville aikuisille, joilla kipu haittaa osallistumista arjen toimintoihin, heikentää pystyvyyden tunnetta tai aiheuttaa uupumusta ja pelkoa. Ryhmän tavoitteena on saada lisää tietoa kivusta ja sen syntymekanismeista. Oman kivun tunnistamisen ja sen voimakkuuden määrittämisen kautta vahvistetaan arjen toimintakykyä sekä kokeillaan lääkkeettömiä kivun lievittämisen menetelmiä. Ryhmässä tehdään toiminnallisia harjoitteita sekä hyödynnetään vertaistukea.

Ryhmän koko on 3-5 aikuista. Ryhmää ohjaa psykofyysinen fysioterapeutti. Maksusitoumus 20x90min (sis. alkuinfon ja yksilöllisen tavoitetapaamisen).
 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hippo Terapiaklinikan tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista.