Tanssi- ja liiketerapia

Voit varata ajan tanssi- ja liiketerapiaan asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan tanssi-liiketerapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso tanssi-liiketerapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Helsingin tanssi- ja liiketerapeutit

Mitä on tanssi- ja liiketerapia?

Tanssi- ja liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin, jossa työskentely ja psykoterapeuttinen prosessi tapahtuu liikkeen ja kehollisen ilmaisun kautta. Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja osana vuorovaikutusta. Tavoitteena on vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tukea tunnetaitoja ja tutkia vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Tanssi- ja liiketerapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde, jota ilmaistaan kehon, tanssin ja/tai liikkeen kautta. Sen avulla asiakas pystyy ilmaisemaan itseään ja omaa kokemusmaailmaansa toiminnallisuuden kautta myös silloin, kun verbaalinen ilmaisu ei jostain syystä onnistu. Se ei vaadi tanssin osaamista tai fyysistä kuntoa, joten se sopii kaikenlaisille asiakkaille. Se sopii niin vakavista psyykehäiriöistä kärsivien henkilöiden kuntoutukseen, kuten myös kenelle tahansa, joka haluaa lisätä luovan terapian avulla omaa itsetuntemustaan, vuorovaikutustaitoja tai elämänhallintaa. Sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös kehitysvammaisten, autismin kirjoon kuuluvien, mielenterveyspalveluiden asiakkaiden, päihdehuollon sekä vanhustyön parissa. Toteutusmuotona voi olla sekä yksilö- että ryhmäterapia. Hipon kokeneet tanssi- ja liiketerapeutit kuntouttavat mielellään kaikenikäisiä asiakkaita erilaisten haasteiden parissa.

Tanssi ja liiketerapian menetelmät

Tanssi- ja liiketerapiassa lähestytään ihmistä kehollisuuden ja liikkeen kautta. Kehonkieli on on ensimmäinen kielemme ja tämä kommunikaatio jatkuu läpi elämän puheen rinnalla. Tanssi-liiketerapiassa huomioidaan ihmisen keho-mieli yhteys ja luovilla harjoitteilla tuetaan kehotietoisuutta, kehonhahmotusta ja itsetuntemusta. Terapiassa käytetään monia erilaisia kehollisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joiden avulla tavoitellaan muun muassa tietoisuuden lisääntymiseen omista kehon aistimuksista, tunteista ja ajatuksista sekä kehon hahmotuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Luovaa liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Liike antaa mahdollisuuden tunteiden turvalliseen ilmaisemiseen ja voi luoda väylän myös niiden sanallistamiseen. Menetelminä käytetään muun muassa liikeimprovisaatiota, leikkiä ja rentoutus- sekä mielikuvaharjoituksia. Terapiassa voidaan käyttää myös musiikkia, kirjoittamista ja piirtämistä. Eri menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Tanssi-liiketerapian tavoitteet ja terapian aikataulu sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä. Toivottavaa on, että terapiaan voi sitoutua kerran viikossa. Se voidaan toteuttaa lyhytterapiana (10 – 12 käyntiä) tai pidempänä terapiana (1 – 3 vuotta), riippuen asiakkaan elämäntilanteesta ja terapian tavoitteesta.

Kuka voi antaa tanssi- ja liiketerapiaa?

Terapiaa voi antaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti. Tanssi-liiketerapeutti sitoutuu Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n eettisiin sääntöihin.

Hoitopolku

Tanssi-liiketerapiaan voi hakeutua yksityisesti ilman lähetettä. Kuntoutuspaikkoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.