07.03.2018

Stressiä, jännitettä tai uupumusta – kehossa, mielessä tai sielussa?

Kukapa meistä ei välillä kokisi stressiä, tai joutuisi toimimaan jännitteisyyden ilmapiirissä esimerkiksi työyhteisössä tai parisuhteessa. Fyysinen ja henkinen kuormitus väsyttää ja uuvuttaa. Työ- ja perhe-elämä ei aina ole kivaa ja joudumme kaikki ajoittain venymään epämukavuusalueellemme. Se on luonnollista. Mutta jos joudumme olemaan epämukavuusalueen ilmapiirissä liian kauan, johtaa se helposti negatiivisuuden kehälle ilman, että saatamme itse edes itse kiinnittää asiaan huomiota. Mukavuusalueen koen itse vaihtelevana, johon kuuluu eräällä lailla reservinsä ja sietorajojen ääripäät niin hyvässä kuin pahassa. Kaikki asiat eivät voi aina olla kivoja, mutta lähes kaikkien asioiden äärellä voimme kehittyä, voimme omaksua uutta sekä tietysti on hyvä myös pystyä suvaitsemaan epämieluisiakin asioita.

Olen tehnyt pitkän työuran ensin fysioterapeuttina, jonka jälkeen erikoistuin työfysioterapiaan ja myöhemmin työnohjaajaksi. Minulla on kokemukseni kautta ollut ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua mitä erilaisempiin organisaatioihin ja työyhteisöihin sekä luonnollisesti myös eri ammattialoihin. Olen toiminut pitkään myös kuntoutuslaitos maailmassa, mm. Voimavaraa ja tuke-elämää kursseilla, ASLAK kursseilla sekä työuupuneiden kuntoutuksessa ja myös tätä kautta olen päässyt edelleen syventämään osaamistani ja ymmärrystäni erilaisten organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintamalleista.

Tuntemus myös siitä, että ihminen on enemmän kuin fyysinen olemus johdatteli psyykkeen puolelle ja niin laajensin osaamistani opiskelemalla psykoterapeutiksi. Jatkoin edelleen vaativan erityistason psykoterapeutiksi (VET). Psykoterapian kautta olen kohdannut erilaisia asiakkaita erilaisten haasteiden parissa ja auttamaan asiakkaita stressin ja uupumuksen parissa. Kohdatessani asiakkaita useiden vuosien ajan, nousi esille jaksamiseen liittyen vahvasti myös parisuhde ja seksuaalisuus. Halusin perehtyä tarkemmin myös tähän puoleen, joten opiskelin seksuaalineuvojaksi ja nyt jatkan edelleen pari- ja seksuaaliterapiakoulutuksessa. Tämän näkökulman myötä pystyn auttamaan asiakkaita entistäkin kokonaisvaltaisemmin, sillä uupumus ja stressi koostuvat usein monen osatekijän yhteisvaikutuksesta ja haluan auttaa asiakkaita huomioiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksen yksittäisten tekijöiden sijaan.

Pitkällä yrittäjäuralla uuvuin aikoinaan 90-luvun lopulla itsekin ja nuo kokemukset olivat oma sysäyksensä lähteä tutkimaan fyysikan ja psyykkeen yhteyttä tarkemmin. Itsensä tutkiminen ammattilaisen kanssa auttaa hyvin löytämään ne oman mukavuusalueen reservirajat. Ammattilaisena pystyn toimimaan hyvinkin ennen kaikkea omien ”sokeiden” alueiden löytämisessä, jolloin uupumisen vaaraa voidaan ennaltaehkäistä. Avullani voit oppia tunnistamaan omia negatiivisen stressin merkkejä ja tehdä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, ennen kuin kierre pääsee alkuun. Harjoitteiden ja yhteisen tarinallisuuden kautta itsetuntemus lisääntyy. Erääksi hyväksi työkaluksi työssäni on osoittautunut First Beat hyvinvointianalyysimittaus. Sydämen sykevaihteluvälin analyysin kautta päästään tarkastelemaan stressireaktioitasi, palautumistasi, liikunnan vaikutuksia ja näin pääsemme tasapainottamaan asioita työn, vapaa-ajan sekä kuormituksen (olipa se fyysistä tai henkistä) ja levon välillä. Omassa ratkaisukeskeisessä eli myös voimavarakeskeisessä terapiatyössäni yhdistelen sallivasti muista työtavoista ja kokemuksesta tulleita ideoita, jolloin psykofyysisyyden vuorovaikutukselle tulee tilaa.

Luit juuri psykoterapeutistamme Pauli Pääkkösestä. Pauli työskentelee Keski-Suomessa ja palvelee asiakkaita erilaisten haasteiden parissa.

Varaa aika Paulille psykoterapiaan asiakaspalvelustamme Sannalta, puh. 050 324 8390.

Voit olla myös suoraan yhteydessä Pauliin – Paulin yhteystiedot löydät täältä.