Näkövammaisten sopeutumisvalmennuskurssi 2018

Tälle sivulle on koottu tietoa Hippo Terapiaklinikan järjestämistä näkövammaisten sopeutumisvalmennuskursseista.

Sopeutumisvalmennuskurssi 2018

  • Kuntoutuja ja perhe/omainen saavat tietoa näkövammasta sekä muista kuntoutus- ja tukitoimista.
  • Kuntoutujaa ja perhettä/omaista autetaan etsimään keinoja, joilla he itse voivat vaikuttaa voimavarojensa vahvistumi­seen sekä aktiiviseen osallistumiseen omassa elinympäristös­sään.
  • Harjoittelun, keskustelujen ja vertaistuen avulla edistetään kuntoutujan sekä perheen/omaisen sopeutumista elämään näkövamman kanssa.

Näkövammaisten sopeutumisvalmennuskurssit 2018

  • Kurssi 75847 Koulunsa aloittavat ja alakoululaiset 8.10 -12.10.2018

 

Kurssit järjestetään Peurungassa, Keski-Suomessa. Tutustu Peurunkaan.

Hakeminen kursseille

  1. Valitse Hipon sopeutumisvalmennuskursseista sopivin Kelan sivuilta kuntoutuskurssihausta. Valitse aikaväli 1.1.2018 – 31.12.2018 ja kirjoita sanahaku kohtaan Hippo Terapiaklinikka ja näet Hipon järjestämät kurssit, kurssien tarkemmat sisällöt  sekä kurssien ajankohdat. Kuntoutuskurssihaku näyttää reaaliajassa kurssien vapaiden paikkojen määrän.
  2. Täytä Kelan KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU 104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeet voit täyttää ja tulostaa Kelan sivuilta http://www.kela.fi/lomakkeet
  3. Laita hakemuksesi liitteeksi B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.
  4. Toimita hakemus liitteineen suoraan Kelaan. Postiosoitteet löytyvät Kelan sivuilta http://www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoa kursseista

Lue lisää sopeutumisvalmennuskursseista ja kursseille hakemisesta sairausryhmäkohtaisilta sivuiltamme:

Löydät lisätietoja myös Kelan sivuilta:

 

Hipon sopeutumisvalmennuksen  yhteyshenkilö on arkisin 9-15 palvelujohtaja Sari Saarinen, puh. 050 462 6531. Muina aikoina tiedustelut Hipon yhteydenottolomakkeella.

Lue alta  kurssikohtaiset kuvaukset ja kurssien tavoitteet

Kurssi 75847 – Näkövammaisten koulunsa aloittavien ja alakoululaisten perhekurssi

Tarkista ajantasainen paikkatilanne Kelan sivuilta: Kuntoutuskurssihaku

Kohderyhmä: Näkövammaisuus, koulunsa aloittavat ja alakoululaiset

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu koulunsa aloittaville ja alakoululaisille. Kohderyhmänä ovat näkövammaiset lapset, joiden vammasta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi myös olla muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat näkövammaisten kuntoutuksen erityisosaamista.

Kurssin aikataulu: 08.10.2018 – 12.10.2018, 5 vuorokautta

Tavoitteet: Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

– auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
– auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
– mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
– auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilanteita.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Toteutus: Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Tarkemmat kurssin tiedot löytyvät palvelukuvauksesta Kelan sivuilta.