Kuulovammaisten sopeutumisvalmennuskurssi 2019

Tälle sivulle on koottu tietoa Hippo Terapiaklinikan järjestämistä kuulovammaisten sopeutumisvalmennuskursseista.

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

  • Kuntoutuja ja perhe/omainen saavat tietoa kuulovammasta sekä muista kuntoutus- ja tukitoimista.
  • Kuntoutujaa ja perhettä/omaista autetaan etsimään keinoja, joilla he itse voivat vaikuttaa voimavarojensa vahvistumi­seen sekä aktiiviseen osallistumiseen omassa elinympäristös­sään.
  • Harjoittelun, keskustelujen ja vertaistuen avulla edistetään kuntoutujan sekä perheen/omaisen sopeutumista elämään kuulovamman kanssa.

Kuulovammaisten sopeutumisvalmennuskurssit 2019

 

Kurssit järjestetään Peurungassa, Keski-Suomessa. Tutustu Peurunkaan.

Hakeminen kursseille

  1. Valitse Hipon sopeutumisvalmennuskursseista sopivin Kelan sivuilta kuntoutuskurssihausta. Valitse aikaväli 1.1.2019 – 31.12.2019 ja kirjoita sanahaku kohtaan Hippo Terapiaklinikka ja näet Hipon järjestämät kurssit, kurssien tarkemmat sisällöt  sekä kurssien ajankohdat. Kuntoutuskurssihaku näyttää reaaliajassa kurssien vapaiden paikkojen määrän.
  2. Täytä Kelan KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU 104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeet voit täyttää ja tulostaa Kelan sivuilta http://www.kela.fi/lomakkeet
  3. Laita hakemuksesi liitteeksi B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.
  4. Toimita hakemus liitteineen suoraan Kelaan. Postiosoitteet löytyvät Kelan sivuilta http://www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoa kursseista

Lue lisää sopeutumisvalmennuskursseista ja kursseille hakemisesta sairausryhmäkohtaisilta sivuiltamme:

Löydät lisätietoja myös Kelan sivuilta:

 

Hipon sopeutumisvalmennuksen  yhteyshenkilö on arkisin 9-16 palveluvastaava Sari Pekkarinen, puh. 046 923 7490. Muina aikoina tiedustelut Hipon yhteydenottolomakkeella.

Lue alta kurssikohtaiset kuvaukset ja kurssien tavoitteet

Kurssi 72759 – Kuulovammaisten Yli 1- vuotiaiden ja alle kouluikäisten lasten perhekurssi

Tarkista ajantasainen paikkatilanne Kelan sivuilta: Kuntoutuskurssihaku

Kohderyhmä: Kuulovammaisuus, yli 1-vuotiaat ja alle kouluikäiset

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille. Kohderyhmänä ovat kuulovammaiset lapset, joiden vammasta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi myös olla muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat kuulovammaisten kuntoutuksen erityisosaamista.

Kurssin aikataulu: 18.03.2019 – 22.03.2019, 5 vuorokautta

Tavoitteet: Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

–auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
–auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
–mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
–omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
–vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
–auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilanteita.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Toteutus: Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Tarkemmat kurssin tiedot löytyvät palvelukuvauksesta Kelan sivuilta.

 

Kurssi 72760 – Kuulovammaisten koulunsa aloittavien lasten perhekurssi

Tarkista ajantasainen paikkatilanne Kelan sivuilta: Kuntoutuskurssihaku

Kohderyhmä: Kuulovammaisuus, koulunsa aloittavat

Kurssi on tarkoitettu koulunsa aloittaville. Kohderyhmänä ovat kuulovammaiset lapset, joiden vammasta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi myös olla muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat kuulovammaisten kuntoutuksen erityisosaamista.

Kurssin aikataulu: 10.06.2019 – 14.06.2019, 5 vuorokautta

Tavoitteet: Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

–auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
–auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
–mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
–omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
–vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
–auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilanteita.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Toteutus: Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Tarkemmat kurssin tiedot löytyvät palvelukuvauksesta Kelan sivuilta.

 

Kurssi 72761- Kuulovammaisten alakoululaisten lasten perhekurssi

Tarkista ajantasainen paikkatilanne Kelan sivuilta: Kuntoutuskurssihaku

Kohderyhmä: Kuulovammaisuus, alakoululaiset

Kurssi on tarkoitettu alakoululaisille. Kohderyhmänä ovat kuulovammaiset lapset, joiden vammasta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi myös olla muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat kuulovammaisten kuntoutuksen erityisosaamista.

Kurssin aikataulu: 02.09.2019 – 06.09.2019, 5 vuorokautta

Tavoitteet: Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

–auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
–auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
–mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
–omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
–vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
–auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilanteita.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Toteutus: Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen. Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Tarkemmat kurssin tiedot löytyvät palvelukuvauksesta Kelan sivuilta.