Sopeutumisvalmennus

Hippo Terapiaklinikka järjestää sopeutumisvalmennusta, joka on sairausryhmäkohtaista kuntoutusta. Hippo Terapiaklinikan sopeutumisvalmennuskursseihin kuuluvat näkö- ja kuulovammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit. Sopeutumisvalmennus antaa kuntoutujalle ja hänen perheelleen vertaistukea toisilta saman kokeneilta sekä alan ammattilaisten tuen arjessa selviytymiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen. Sopeutumisvalmennusta järjestetään kuntoutujan hoidon ja kuntoutuksen tueksi.

Sopeutumisvalmennus on tarkoitettu perheille ja kurssien tavoitteena on perheen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen. Tavoitteena on tukea perheitä lapsen terveydentilaan liittyvissä haasteissa ja vahvistaa perheen voimavaroja sekä edistää lapsen sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi kurssit antavat koko perheelle tietoa sairaudesta, kuntoutuksesta ja erilaisista tukitoimista. Kursseilla huomioidaan lapsen elämän muutosvaiheet, kuten päivähoitoon siirtyminen, koulun alkaminen ja lapsen kehitykseen liittyvät haasteet.

Sopeutumisvalmennuskurssit kustantaa Kela. Kurssien lähtökohtana ovat kuntoutujan kokonaistilanne, terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne sekä niihin yhteydessä olevat erilaiset yksilölliset tekijät ja ympäristötekijät. Sopeutumisvalmennus vahvistaa kuntoutujan ja hänen perheensä sopeutumista ja jatkuu kurssin jälkeen kuntoutujan arjessa ja erilaisissa arjen toiminnoissa. Kurssit toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena, joka mahdollistaa vertaistuen ja kokemusten jakamisen. Kurssit toteutetaan Kelan harkinnanvaraisena ja/tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Kurssien kohderyhmä

Hippo Terapiaklinikka järjestää näkövammaisten ja kuulovammaisten sopeutumisvalmennuskursseja vuosina 2018-2021. Näkö- ja kuulovammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssit on jaoteltu kohderyhmittäin eri ikäisille lapsille yli 1 vuotiaista alakoululaisiin. Tavoitteena on että kurssien kuntoutujat ovat samanikäisiä, joka edesauttaa vertaistukea ja perheiden kokemusten jakamista. Hippo järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ympäri vuoden.

Hippo Terapiaklinikan sopeutumisvalmennuskurssit vuonna 2019:

Kuulovammaisten lasten kurssit

  • Kurssi 76635, Yli 1 vuotiaat, alle kouluikäiset ja koulunsa aloittavat 28.10.-01.11.2019

Näkövammaisten lasten kurssit

  • Kurssi 76632, Yli 1-vuotiaat ja alle kouluikäiset 9.9.-13.9.2019
  • Kurssi 76552, Koulunsa aloittavat ja alakoululaiset 7.10.-11.10.2019

Kurssien rakenne ja toteutus

Sopeutumisvalmennus toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Ryhmämuotoisesta toiminnasta ja yksilöllisistä osuuksista muodostuu kokonaisuus, joka tukee sekä ryhmän yhteisiä ja kuntoutujan yksilöllisiä tavoitteita. Kuntoutujien lisäksi myös vanhemmat ja sisarukset toimivat osittain omissa ryhmissään. Vertaisryhmät tarjoavat tukea ja näkökulmia arjen haasteisiin. Kurssien kesto on viisi vuorokautta ja kurssit toteutetaan maanantaista perjantaihin. Lasten kursseille voi osallistua kuntoutujan koko perhe. Kursseilla on päiväohjelmaa sekä iltaohjelmaa.

Päiväohjelman aikana kuntoutuja ja hänen perheensä saavat tietoa näkö-/kuulovammasta sekä erilaisista kuntoutus- ja tukitoimista. Moniammatillinen työryhmä auttaa kuntoutujaa ja hänen perhettään löytämään keinoja voimavarojen vahvistamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen kuntoutujan omassa elinympäristössä. Päiväohjelma toteutetaan erilaisissa ryhmissä koko perheelle, sekä erikseen kuntoutujien, sisarusten ja vanhempien ryhmissä. Ryhmien vetäjinä toimivat moniammatillisen työryhmän jäsenet. Kurssilla laaditaan yhdessä jokaisen lapsen ja perheen kanssa kuntoutuksen yksilölliset tavoitteet kurssille arjen sujumiseen liittyen. Ryhmässä työskennellään sekä yhteisten ja kuntoutujien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Iltaohjelma painottuu vapaa-ajan viettoon perheen kesken yhdessä olemalla. Kurssin aikana sekä aikuiset että lapset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja saamaan uusia vinkkejä arjen sujumiseen muilta samassa elämäntilanteissa olevilta perheiltä.

Sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään Peurungassa Keski-Suomessa. Peurungassa on loistava kuntoutusta tukeva ympäristö lenkkipolkuineen, luonnonmaisemineen, liikuntamahdollisuuksineen – ja tietysti viihdetapahtumineen ja ravintoloineen. Peurungan kylpylä ja erilaiset aktiviteetit tarjoavat perheille hyvät puitteet kuntoutukseen ja vapaa-ajan viettoon. Perheet majoittuvat Peurungassa perheille suunnattuihin perhehuoneisiin. Tutustu Peurunkaan tarkemmin Peurunka kuntoutuksen kotisivuilla.

Hakeminen kursseille

  1. Valitse Hipon sopeutumisvalmennuskursseista sopivin Kelan sivuilta kuntoutuskurssihausta. Valitse aikaväli 1.1.2019 – 31.12.2019 ja kirjoita sanahaku kohtaan Hippo Terapiaklinikka ja näet Hipon järjestämät kurssit, kurssien tarkemmat sisällöt  sekä kurssien ajankohdat. Kuntoutuskurssihaku näyttää reaaliajassa kurssien vapaiden paikkojen määrän.
  2. Täytä Kelan KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU 104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lomakkeet voit täyttää ja tulostaa Kelan sivuilta http://www.kela.fi/lomakkeet
  3. Laita hakemuksesi liitteeksi B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.
  4. Toimita hakemus liitteineen suoraan Kelaan. Postiosoitteet löytyvät Kelan sivuilta http://www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoa kursseista

Lue lisää sopeutumisvalmennuskursseista ja kursseille hakemisesta sairausryhmäkohtaisilta sivuiltamme:

Löydät lisätietoja myös Kelan sivuilta:

 

Hipon sopeutumisvalmennuksen  yhteyshenkilö on arkisin 9-16 Heli Vuorio, puh. 044 529 9421. Muina aikoina tiedustelut Hipon yhteydenottolomakkeella