Seksuaaliterapia

Voit varata ajan seksuaaliterapiaan asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan seksuaaliterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso seksuaaliterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän seksuaaliterapeutit

Mitä on seksuaaliterapia?

Seksuaaliterapia on terapeuttinen menetelmä, joka auttaa erilaisissa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Seksuaalisuus kuuluu vahvasti jokaisen ihmisen persoonaan ja seksuaaliterapian avulla voidaan edistää seksuaalista hyvinvointia sekä hoitaa erilaisia seksuaalisia ongelmia. Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuutta sekä siihen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Taustalla voi olla sekä fyysisiä toimintahäiriöitä ja/tai tunne-elämän vaikeuksia. Terapiaan hakeutuminen voi liittyä esimerkiksi erilaisiin epävarmuuden, hämmennyksen tai syyllisyyden tunteisiin, fyysisiin toimintahäiriöihin tai riippuvuus- ja luottamus ongelmiin. Hipon seksuaalitetrapeutit palvelevat kaikenikäisiä asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa ammattitaidolla ja luottamuksellisesti. Seksuaaliterapiaan voi tulla joko yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Seksuaaliterapian saatavuus vaihtelee alueyksiköittäin.

Seksuaaliterapiassa käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi:

 • haluttomuus, seksuaalisen nautinnon puute
 • erilaiset seksuaaliset halut ja mieltymykset parisuhteessa
 • oma seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti, oman kehon hyväksyminen
 • seksuaalisuus erilaisissa elämäntilanteissa (fyysinen sairaus, masennus, raskaus, lapsettomuus)
 • seksuaalisuuteen liittyvät tunteet (riittämättömyys, syyllisyys, häpeä, epävarmuus)
 • seksuaalitoiminnan häiriöt, suorituspaineet
 • pakkomielteet, riippuvuudet
 • lapsen ja nuoren seksuaalisuuden kehittyminen
 • läheisyys parisuhteessa,
 • rinnakkaissuhteet, uskottomuus
 • seksuaaliset traumat, kaltoinkohtelu, väkivalta, hyväksikäyttö

Seksuaaliterapia menetelmät

Seksuaaliterapiassa keskeistä on terapeutin ja asiakkaan välinen luottamus sekä vuorovaikutus, sillä terapia pohjautuu kuunteluun, keskusteluun ja kysymiseen. Seksuaaliterapiassa voidaan myös soveltaa erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä yksilöllisesti asiakkaan tilanteesta riippuen. Terapiassa on mahdollista käyttää erilaisia luovia menetelmiä ja kehollisia harjoituksia. Terapian menetelmien avulla tutustutaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan ja seksuaalisiin muistoihin, vahvistetaan omia sekä parisuhteen voimavaroja. Pääpainona on myönteisen minäkuvan ja seksuaalisuuden vahvistaminen. Terapiassa pyritään myös luomaan erilaisia konkreettisia ratkaisukeinoja seksualisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Seksuaaliterapiassa yksilötapaamisen kesto on yleensä 60 minuuttia ja paritapaamisen kesto 90 minuuttia. Terapiajaksot vaihtelevat usein 3-10 kerran välillä ja joskus terapia voi kestää jopa vuosien ajan. Terapiajakson alussa sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä terapian tavoitteet ja tapaamiskertojen tiheys.

Kuka voi antaa seksuaaliterapiaa?

Hipossa seksuaaliterapiaa antavat koulutetut psykoterapeutit, joilla on psykoterapeuttikoulutus ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykoterapeutti-ammattinimikettä. Lisäksi terapeutit ovat suorittaneet seksuaaliterapiakoulutuksen. Hipon terapeutit hyödyntävät psykoterapiaa osana seksuaaliterapiaa ja käyttävät monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja asiakkaiden haasteisiin. Seksuaaliterapia ja psykoterapia ovat kuitenkin erillisiä terapiamuotoja, vaikka niillä on yhtymäkohtia.

Seksuaaliterapia kokemuksia

Seksuaaliterapiaan hakeutumiseen liittyvän mahdollisen rohkeuskynnyksen jälkeen yksilöasiakkaat ja parit ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä päätökseensä hakeutua seksuaaliterapeutin vastaanotolle. Puhuminen yhdessä tai yksin on heijastunut vuorovaikutussuhteessa, vapauttanut suhtautumista omaan seksuaalisuuteen ja sitä kautta mahdollistanut esimerkiksi piilossa olleet luovuuselementit käyttöön, jotka ovat sitten edelleen parantaneet seksuaalisuutta tai seksuaalista kanssakäymistä. Seksuaaliterapiassa ei tietenkään aina puhuta seksistä tai seksuaalisuudesta, sillä ihminen on kokonaisvaltainen ja useat asiakkaat ovat huomanneet, että kun uskaltaa puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, niin muista asioista puhuminen on yllättävän helppoa. Tämä on auttanut esimerkiksi konfliktien käsittelyssä ja omien tunteiden ilmaisun kehittymisessä. Myös yksilötasolla moni on saanut apua ongelmiinsa moniuloitteisen seksuaalisuuden eri osa-alueilla. Asiakas on pystynyt käsittelemään sukupuolisuuteensa liittyviä asioita, löytämään ratkaisuja toiminnallisiin ongelmiin, normalisoimaan mahdollisesti elämän varrella tulleita uskomuksiaan ja kokemuksiaan varsinkin jos ne ovat olleet traumaattisia. Seksuaaliterapian avulla esimerkiksi ”jo toivonsa menettänyt” sairastunut henkilö saattaa saada kokonaan uuden ulottuvuus mahdollisuuden seksuaalisuuteensa. Jokainen asiakas kokee seksuaaliterapian omien haasteidensa kautta omista lähtökohdistaan, mutta seksuaaliterapian kautta moni asiakas on päässyt käsittelemään omaan seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä luotettavassa ympäristössä.

Hoitopolku

Seksuaaliterapiaan voi hakeutua yksityisesti ilman lähetettä. Joissakin kunnissa terapiaan on mahdollista saada myös maksusitoumus/palveluseteli esimerkiksi kunnan perheneuvolan kautta. Vapaita aikoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.