Ryhmät

Hippo kuntouttaa asiakkaita ryhmissä!

Hipon ryhmien kuvaukset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät eri aluekeskusten terapiaryhmien alta. Voit hakea ryhmäkuntoutukseen toimipaikkakohtaisella tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella. Lisätietoja ryhmistä saat asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Tutustu ryhmiimme ja ilmoittaudu mukaan!

Hippo Terapiaklinikan palveluihin kuuluvat yksilökuntoutuksen rinnalla vahvasti erilaiset kuntoutusryhmät. Hippo tarjoaa ryhmiä kaikenikäisille asiakkaille, lapsille, nuorille ja aikuisille. Ryhmien tarjonta vaihtelee eri aluekeskusten välillä ja oman alueen ryhmät löytyvät eri aluekeskusten terapiaryhmien alta. Ryhmien kuvauksissa kerrotaan kenelle ryhmä on suunnattu ja lisätiedot ryhmän kestosta. Aluekeskusten terapiaryhmien alta löytyvät myös ajantasaiset tiedot miten ryhmiin hakeudutaan sekä ryhmien ilmoittautumislomakkeet.

Hipon ryhmissä kuntoutetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa. Ryhmät auttavat myös kuntoutujien vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Vertaistuki antaa tukea ja voimia arjessa jaksamiseen. Ryhmät jaetaan kuntoutujien toimintakyvyn ja sosiaalisten taitojen mukaisesti siten, että kaikilla kuntoutujilla on samantasoiset kyvyt osallistua ryhmään.

Hippo tarjoaa ryhmäkuntoutusta ja monimuotokuntoutusta

Hippo Terapiaklinikan tarjoamat ryhmät jaotellaan kahdenlaisiin ryhmiin, joita ovat ryhmäkuntoutus ja monimuotokuntoutus. Ryhmäkuntoutus on terapiamuoto, jossa ryhmää ohjaa yksi tai kaksi saman alan asiantuntijaa ja ohjaajien määrä riippuu ryhmän koosta. Monimuotokuntoutus puolestaan on terapiamuoto, jossa ryhmää ohjaavat kaksi eri alan asiantuntijaa. Monimuotokuntoutus yhdistää ryhmäkuntoutuksen hyödyt sekä moniammatillisen yhteistyön eri terapiamuotojen välillä.

Ryhmiin hakeutuminen

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan/kaupungin, vakuutusyhtiön tai Kelan maksusitoumuksella. Terapiaryhmien kuvauksessa on merkitty ryhmän nimen kohdalle, minkä tahojen maksusitoumuksella ryhmään voi tulla. Ryhmiin tarvittavan maksusitoumuksen edellytyksenä on että ryhmäkuntoutus/monimuotokuntoutus mainitaan kuntoutussuunnitelmassa. Aluekeskusten terapiaryhmien alta löytyvät ajantasaiset tiedot, miten ja missä aikataulussa ryhmiin hakeudutaan sekä ryhmien ilmoittautumislomakkeet. Ryhmien ilmoittautumislomake täytetään yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Huomio! Kelan palveluvalikoimasta on poistunut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen monimuotokuntoutus. Hippo Terapiaklinikka toteuttaa monimuotokuntousta jatkossa sairaanhoitopiirin ja kunnan/kaupungin maksusitoumuksilla.

Sopivan ryhmän valinta

Sopivan ryhmän valinnassa kannattaa tutustua huolellisesti aluekeskusten terapiaryhmien ryhmäkuvauksiin. Olemme lisäksi laatineet Tervetuloa Hipon ryhmiin!- oppaan ryhmäkuntoutuksen soveltuvuuden arvioimiseksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Tervetuloa_Hipon_ryhmiin!_opas(pdf)

Räätälöidyt ryhmät

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hippo Terapiaklinikan tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun, mikäli haluat lisätietoja räätälöitävistä ryhmistä.