Ryhmäkuntoutus | Hippo Terapiaklinikka

Hipon ryhmien kuvaukset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät eri aluekeskusten terapiaryhmien alta. Voit hakea ryhmäkuntoutukseen toimipaikkakohtaisella tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella. Lisätietoja ryhmistä saat asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Tutustu ryhmiimme ja ilmoittaudu mukaan!

Mitä on ryhmäkuntoutus?

Ryhmäkuntoutus on terapiamuoto, jossa kuntoutujia kuntoutetaan ryhmässä ja sen tavoitteet tukevat jokaisen kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.  Ryhmässä on yleensä 4 – 6 kuntoutujaa, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa. Kuntoutujilla tulee olla toimintakyvyltään ja sosiaalisilta taidoiltaan samantasoiset kyvyt osallistua ryhmään, jotta ryhmäkuntoutus on tehokasta ja vaikuttavaa kaikille kuntoutujille. Ryhmää ohjaa yksi tai kaksi saman alan asiantuntijaa ja ohjaajien määrä riippuu ryhmän koosta. Ryhmäkertojen määrä perustuu ryhmäprosessin rakenteena käytettäviin kuntoutusmenetelmiin ja -ohjelmiin.  Tavallisimmin kuntoutuksen maksusitoumus on joko puoleksi vuodeksi (20 kertaa/syksy ja 25 kertaa/kevät) tai koko vuodeksi 45 kertaa/vuosi. Kelan maksusitoumuksella ryhmäkuntoutukseen tulevilla on tavallisimmin 40 kerran maksusitoumus koko vuodeksi. Ryhmäkertojen määrät voivat kuitenkin vaihdella 10-45 kerran välillä. Terapiakerta kestää yleensä 60-90 minuuttia. Ryhmät kokoaa ryhmiä ohjaava terapeutti / kuntoutuksen työryhmä.

Ryhmäkuntoutus Hippo Terapiaklinikalla ja miten ryhmäkuntoutus auttaa?

Hipon ryhmäkuntoutuksen palveluihin kuuluvat ryhmäkuntoutus sekä monimuotokuntoutus. Ryhmien tarjonta vaihtelee vuosittain ja aluekeskusten välillä. Ajankohtaista tietoa meneillään olevista ryhmistä, alkavista ryhmistä ja ryhmiin ilmoittautumisen ajankohdasta voi tiedustella oman kaupungin aluekeskuksen asiakaspalvelusta.

Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista sekä vahvistaa vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista ryhmässä. Jokaisella ryhmällä on omat kuntoutustavoitteensa, jotka on koottu kuntoutujien kuntoutussuunnitelmista.  Ryhmäkuntoutus mahdollistaa vertaistuen ja turvallisen ympäristön arkielämän selviytymistaitojen harjoittamiseen.

Ryhmäkuntoutuksen  menetelmät?

Ryhmäkuntoutuksessa sovelletaan kuntoutujien ongelmista ja haasteista riippuen erilaisia kuntoutusmenetelmiä. Esimerkkejä yleisistä kuntoutusmenetelmistä ovat TOTAKU- ja SOTAKU-kuntoutusmenetelmät, Askeleittain sosiaalisten taitojen tunnesäätelyohjelma sekä kognitiivinen käyttäytymisteoria (KKT). Ryhmäkuntoutuksessa hyödynnetään vuorovaikutusta, vertaistukea sekä palautetta. Terapeuttien tehtävänä on huolehtia siitä, että ryhmien toiminta edistää sekä ryhmälle että yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Terapeutti arvioi ryhmien toimintaa suhteessa tavoitteisiin ja toimintaa muutetaan tarvittaessa terapiaprosessin aikana.

Ryhmäkuntoutukseen sisältyy aloitus-, toiminta-,  ja päätösvaihe. Terapiakertojen välissä voi kuntoutujilla olla tehtävänä myös erilaisia kotitehtäviä, joiden kautta harjoitellaan  ryhmässä opittuja taitoja arjessa.

Palvelut eri ikäisille

Ryhmäterapia sopii sekä lapsille, nuorille ja aikuisille.  Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon eri ikäisten erityisvaatimukset ja tarpeet.  Lasten- ja nuorten ryhmäkuntoutukseen liittyvät tiiviisti ohessa toimivat vanhempien ohjausryhmät,  joissa on mahdollisuus saada vertaistukea ja ohjausta oman lapsen/nuoren kehityksen tukemiseen. Vanhempien ja aikuisten kuntoutujien ryhmien toimintaan osallistuu tarvittaessa myös psykiatrian/neurologian erikoislääkäri. Lääkärikertojen aikana on mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista asioista sekä saada lisätietoa esimerkiksi lääkityksestä.

Kuka voi antaa ryhmäkuntoutusta?

Terapeuttien pätevyysvaatimukset ovat samat kuin yksilöterapiaa toteuttavilla terapeuteilla. Terapeutin tulee olla  Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. Hippo Terapiaklinikassa kuntoutusryhmiä ohjaavat, fysio-, musiikki-, psyko-, puhe-, toimintaterapeutti tai neuropsykologi.

Hoitopolku – miten palveluun pääsee?

Ryhmäkuntoutukseen tarvitaan maksusitoumus. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea esimerkiksi Kelasta, sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista/kunnasta. Maksusitoumuksen saamisen edellytyksenä on, että ryhmäkuntoutus on mainittu kuntoutussuunnitelmassa.

Täytä hakukaavake yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Maksusitoumus haetaan vasta sen jälkeen, kun lapsi on valittu ryhmään. Lisätietoa asiakaspalvelustamme tai suoraan terapeuteiltamme.

Lue lisää Kelan sivuilta  miten haet kuntoutukseen.