Ryhmä- ja monimuoto­kuntoutus

Ryhmäkuntoutus ja monimuotokuntoutus antavat vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan paikan?

Mehiläinen Terapiaklinikan ryhmien kuvaukset ja hakuohjeet löytyvät aluekeskusten sivuilta. Ryhmä- ja monimuotokuntoutukseen tarvitaan maksusitoumus.

Mitä on ryhmäkuntoutus?

Ryhmäkuntoutuksessa jokaiselle ryhmälle luodaan omat tavoitteet, jotka kootaan osallistujien kuntoutussuunnitelmista. Ryhmässä on yleensä 4–6 kuntoutujaa, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa. Näin ryhmä antaa turvallisen ympäristön arkielämän taitojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja aktiivisen osallistumisen harjoittelemiseen. Terapeuttien tehtävänä on huolehtia siitä, että toiminta edistää sekä ryhmän että yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

Mitä on monimuotokuntoutus?

Monimuotokuntoutus eroaa ryhmäkuntoutuksesta siinä, että monimuotoryhmää ohjaa kaksi eri alojen asiantuntijaa. Ohjaajapareina voivat toimia esimerkiksi neuropsykologi, psykologi, puhe-, toiminta-, musiikki- tai psykoterapeutti.

Ryhmäläiset vahvistavat toisiaan

Ryhmäkuntoutuksessa hyödynnetään vahvasti vuorovaikutusta, palautetta ja vertaistukea: ryhmän jäsenet auttavat vahvistamaan toistensa vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Kuntoutujien haasteista riippuen sovelletaan erilaisia sosiaalisten taitojen (SOTOKU) toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden (TOTAKU), tunnesäätelyn ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Vertaistukea myös vanhemmille

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus sopii kaikenikäisille. Ryhmät muodostetaan mahdollisimman yhtenäisiksi kuntoutustavoitteen, kognitiivisen tason ja iän mukaan. Lasten ja nuorten ryhmien ohessa toimivat tiiviisti vanhempien ohjausryhmät, joissa on mahdollisuus saada vertaistukea ja ohjausta oman lapsen tai nuoren kehityksen tukemiseen. Vanhempien ja aikuisten kuntoutujien ryhmien toimintaan voi osallistua ohjaavien terapeuttien lisäksi esimerkiksi psykiatrian tai neurologian erikoislääkäri.

Tiesitkö, että

ryhmä- ja monimuotokuntotusta antavien terapeuttien pätevyysvaatimukset ovat samat kuin yksilöterapiaa toteuttavilla terapeuteilla. Terapeutin tulee olla Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Suomen iloisin terapiaklinikka rekrytoi

Aiomme tänä vuonna rekrytoida ympäri Suomen ainakin 30 uutta puheterapeuttia, psykoterapeuttia, toimintaterapeuttia, neuropsykologia ja muuta alan ammattilaista. Hakeminen on tehty helpoksi: täytä nopea Työhönotto-lomake ja kerro, millainen Hippo sinä olisit, niin otamme sinuun pian yhteyttä. Voit asettua taloksi myös harjoittelun kautta.

Työhönotto

Oletko sinä seuraava Trainee?

Hippo Trainee -ohjelma on suunnattu puheterapeuttiopiskelijoille sekä vastavalmistuneille ja jo työelämässä toimiville puheterapeuteille.

Lue lisää ja hae

Kuinka hoitopolku alkaa?

Ryhmä- ja monimuotokuntoutukseen tarvitaan maksusitoumus.

Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea esimerkiksi Kelasta, sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista tai kunnasta. Maksusitoumuksen saaminen edellyttää, että ryhmäkuntoutus on mainittu kuntoutussuunnitelmassa.

Monimuotokuntoutukseen hakeutuessa on edellytyksenä, että kuntoutussuunnitelmassa mainitaan myös ryhmän ohjaajaparinimike, kuten ”neuropsykologi ja toimintaterapeutti”.

Täytä hakukaavake yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme tai suoraan terapeuteiltamme.

Lue lisää Kelan sivuilta:
›› Miten haet kuntoutukseen

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››