Ryhmä- ja monimuotokuntoutus

Ryhmäkuntoutusta suosittelemme silloin, kun opittavien taitojen kehittyminen edellyttää toimimista ryhmässä. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisia taitoja ja minäkuvaa sekä kehittää kielellisiin taitoihin, toiminnanohjaukseen ja tunnesäätelyyn liittyviä prosesseja. Ryhmäkuntoutuksessa ohjaajina toimivat kaksi saman alan osaajaa, esimerkiksi kaksi psykologia tai kaksi puheterapeuttia.

Monimuotokuntoutuksessa ohjaajaparina on kaksi eri alan ammattilaista, esimerkiksi puheterapeutti ja neuropsykologi tai toimintaterapeutti ja psykoterapeutti. Monimuotokuntoutuksen tavoitteet voivat liittyä toiminnanohjaukseen ja tarkkaavaisuuteen, kielellisiin häiriöihin tai tunnesäätelyyn ja sosiaalisiin taitoihin. Ryhmät pyritään muodostamaan mahdollisimman yhtenäisiksi kuntoutustavoitteen, lasten kognitiivisen tason ja ikärakenteen mukaan.

Monimuotokuntoutukseen sisältyy lastenneurologin / lastenpsykiatrin konsultaatiokäynti. Kelan standardeissa moniterapia kulkee nimellä monimuotoryhmäkuntoutus. Tutustu kaupunkikohtaisiin ryhmiimme:

”Ryhmäterapiassa on hienoa, että lapset saavat tuntea olevansa tärkeitä ja ryhmä on riittävän pieni. Hipossa panostetaan lasten viihtyvyyteen.”
”Lapsi on innoissaan ja nauttii ryhmäterapiasta ja sen tuomista kavereista. Tekeminen on luovaa ja monipuolista, suuri nautinto lapselle.”