Puhe­terapia

Kun kommunikaatio pätkii, puheterapia tuo toimintakykyä arjen tilanteisiin. Autamme puhe- ja kielihäiriöisiä lapsia ja aikuisia kielellisissä taidoissa – puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä, äänenkäytön, nielemisen ja kuulon pulmissa sekä lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Miten varaan ajan?

Mehiläinen Terapiaklinikan puheterapeutit palvelevat ympäri Suomen ja verkossa etänä. Varaa aika suoraan sinulle sopivasta aluekeskuksesta, niin tapaamme pian. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman.

Ota yhteyttä omaan aluekeskukseesi

Puheterapia parantaa kommunikaatiokykyä

Puheterapian tavoitteena on parantaa kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä. Siksi kuntoutus tapahtuu pääasiassa asiakkaiden arkiympäristössä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona. Kuntoutus voi olla yksilö-, ryhmä- tai monimuotokuntoutusta. Puheterapian kesto ja määrät ovat yksilöllisiä, monissa puheeseen liittyvissä häiriöissä terapia on kuitenkin pitkäaikaista ja sisältää viikoittain useita terapiakertoja. Mehiläisen puheterapeutit työskentelevät läheisessä vuorovaikutuksessa kuntoutettavan ja hänen lähipiirinsä kanssa, sillä näin saadaan aikaan parhaat tulokset.

Menetelmät vahvistavat vuorovaikutusta

Puheen ja kielen hahmottamisen häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua vammasta tai sairaudesta. Samoin terapian harjoitteet ja käytännöt vaihtelevat iän, taitotason ja tilanteen mukaan. Usein tutustumme puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin ja apuvälineisiin, kuten viittomiin tai esine- ja kuvakommunikaatioon.

› Tutustu myös eläinavusteiseen kuntoutukseen

Puheterapeutin arviointijaksolla syntyy terapiasuunnitelma

Terapiajakson alussa asiakkaalle tehdään yksilöllinen puheterapiasuunnitelma. Se syntyy 1–3 kerran arviointijaksolla, jonka aikana haastattelun, havainnoinnin ja erilaisten testien avulla pyritään luomaan kuva asiakkaan puheesta, kielellisistä taidoista, kommunikointikyvystä ja arjessa selviytymisestä. Tämän jälkeen puheterapeutti kirjoittaa yhteenvedon, jossa arvioidaan terapian tarve sekä määritellään tavoitteet, keinot ja seurantamenetelmät.

› Lue lisää puheterapia-arviosta

Mehiläinen puheterapia:
 • tutkimukset
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytön ohjaus
 • ohjaus ja kuntoutus:
  • vuorovaikutus- ja kontaktivaikeudet
  • epäselvä puhe ja artikulaatiovirheet
  • viivästynyt puheen tai kielen kehitys
  • kielellinen erityisvaikeus, dyspraksia
  • kehitysvamma
  • änkytys
  • äänihäiriöt
  • nielemisvaikeudet
  • afasia
  • parkinson
  • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
Tiesitkö, että

puheterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (FM, logopedian koulutusohjelma).

Puheterapeuttien avoimet työpaikat

Mahdollistamme omien unelmien tavoittelemisen ja autamme aivan erityisiä ihmisiä pärjäämään paremmin omassa elämässään. Tänä vuonna rekrytoimme ainakin 30 uutta osaajaa ympäri Suomen.

Työhönotto

Oletko sinä seuraava Trainee?

Hippo Trainee -ohjelma on suunnattu puheterapeuttiopiskelijoille sekä vastavalmistuneille ja jo työelämässä toimiville puheterapeuteille.

Hippo Trainee

Kuinka hoitopolku alkaa?

Puheterapiaan voi saada Kelan, sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen.

Hoitava lääkäri arvioi ennen maksusitoumuksen hakua kuntoutustarpeen. Sitoumuksen saaminen edellyttää, että puheterapia lukee asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa.

Terapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta.

Lue lisää Kelan sivuilta:
›› Miten haet kuntoutukseen

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››