Psykoterapia

Voit varata ajan psykoterapiaan asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan psykoterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso psykoterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän psykoterapeutit Tampereen psykoterapeutit Turun psykoterapeutit Helsingin psykoterapeutit Oulun psykoterapeutit

Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen hoitavaan vuorovaikutukseen. Sen tavoitteena on lisätä asiakkaan psyykkistä toimivuutta ja vahvistaa asiakkaan valmiuksia itse ratkaista ongelmia. Hankalissa elämäntilanteissa psykoterapia voi antaa tukea uudenlaisten näkökulmien avaamiseen. Sillä voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten masennusta, ahdistuneisuutta, psyykkisiä traumoja, juuttunutta surua, sopeutumisvaikeuksia (esim. vaikean sairauden toteamisen jälkeen) ja persoonallisuuden kehityksen häiriöitä. Suuntauksia on useita, esimerkiksi kognitiivinen, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia. Suuntausten taustateorioissa, toimintamalleissa ja tekniikoissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Psykoterapiassa on keskeistä terapeutin ja asiakkaan välinen kommunikaatio. Lasten psykoterapiassa keskeinen elementti on myös leikki. Kaiken ikäisten kanssa voidaan käyttää keskustelun lisäksi monenlaisia toiminnallisia tekniikoita. Psykoterapian asiakkaana voi olla yksilö, perhe tai ryhmä.  Hipon ammattitaitoiset psykoterapeutit palvelevat kaikenikäisiä asiakkaita, palveluiden saatavuus ikäryhmittäin vaihtelee eri aluekeskusten välillä. Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu 16-67- vuotiaille.

Hipon psykoterapeuttien vastaanotolle voi hakeutua mm. seuraavista syistä:

  • masennusoireet
  • ahdistuneisuus, pelot ja paniikkihäiriö
  • pakonomaiset ajatukset, toiminnot tai huolet
  • perhesuhteiden muutokset
  • kuormittuminen työssä tai muissa elämäntilanteissa

Psykoterapia menetelmät

Keskeisimpiä hoitavia elementtejä kaikissa psykoterapiamuodoissa ovat luottamuksellinen yhteistyösuhde, toiveikkuuden ylläpitäminen, psykoedukaation antaminen sekä asiakkaan rohkaistuminen käsittelemään vaikeita asioitaan ja harjoittelemaan itsesäätelyn taitoja arjessa. Tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen ja oiretiedostuksen lisääntyminen sekä muutokset  ajatusmalleissa, tunteiden prosessoinnissa ja käyttäytymisen säätelyssä. Psykoterapiassa asiakas voi myös oppia ymmärtämään paremmin muita ihmisiä sekä toimimaan ihmissuhteissaan uudella tavalla. Psykoterapeutti valitsee terapiassa käytettävät menetelmät asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja terapeutin työtapojen sekä suuntauksen mukaan. Psykoterapian avulla pyritään lieventämään asiakkaan mielenterveyden häiriöitä, lisäämään itsetuntemusta, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä siten, että asiakkaalla on edellytykset selviytyä jokapäiväisen elämän haasteista. Hipon psykoterapeutit hyödyntävät psykoterapiassa aina omaa ammatillista erityisosaamistaan käyttämiensä psykoterapiamenetelmien tukena.

Kuka voi antaa psykoterapiaa?

Psykoterapiaa voi antaa henkilö, jolla on psykoterapeuttikoulutus ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykoterapeutti-ammattinimikettä. Psykoterapeutilla on aina myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutus (esim. psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä). Psykoterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitopolku

Psykoterapiaan voi tulla omakustanteisesti tai vakuutuksen kautta, jolloin ei tarvita lähetettä ja diagnoosia. Terapian aloitusta pohtiessaan asiakkaan on mahdollista varata tutustumiskäynti ennen asiakassuhteen syntymistä, jonka aikana keskustellaan terapian tavoitteista, terapiaprosessista ja asiakkaan elämäntilanteesta. Psykoterapiaan voi hakea myös Kelan kuntoutustukea, jolloin Kela korvaa osan kuntoutuksen kustannuksista (kuntoutuspsykoterapia). Kuntoutustuen hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto. Kuntoutuspsykoterapiaa voi saada Kelan tukemana enintään kolme vuotta ja sitä korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja yhteensä enintään 200 kertaa. Kelan korvaukset vaihtelevat yleensä noin 30-60 euron välillä ja ylimenevän osan kustantaa asiakas. Terapiaa myönnetään myös kokonaan Kelan kustantamana (vaativa lääkinnällisen kuntoutus) jolloin maksusitoumuksen edellytyksenä on, että psykoterapia lukee kuntoutussuunnitelmassa. Vapaiden aikojen tilannetta voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla

Lue lisää Kelan sivuilta  miten haet kuntoutukseen.

Hipon psykoterapiapalvelut ovat saatavilla myös nettiterapian kautta.  Lue lisää nettiterapiasta.