Psykoterapia

Kun elämä tuntuu tukalalta, psykoterapia auttaa eteenpäin. Sillä voidaan hoitaa hankalissa elämäntilanteissa monenlaisia psyykkisiä vaikeuksia – masennusta, ahdistuneisuutta, psyykkisiä traumoja, juuttunutta surua, sopeutumisvaikeuksia ja persoonallisuuden kehityksen häiriöitä.

Miten varaan ajan?

Mehiläinen Terapiaklinikan psykoterapeutit palvelevat ympäri Suomen ja verkossa etänä. Varaa aika suoraan sinulle sopivasta aluekeskuksesta, niin tapaamme pian. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman.

Ota yhteyttä omaan aluekeskukseesi

Psykoterapia kuntouttaa mieltä

Terapeutin ja asiakkaan väliseen hoitavaan vuorovaikutukseen perustuva psykoterapia vahvistaa ongelmanratkaisukykyä ja psyykkistä toimivuutta. Se avaa myös uudenlaisia näkökulmia mielen kuntouttamiseen. Psykoterapian asiakkaana voi olla yksilö, perhe tai ryhmä. Lasten psykoterapiassa keskeinen elementti on myös leikki.

Luottamusta ja kommunikaatiota

Psykoterapiassa korostuu terapeutin ja asiakkaan välinen kommunikaatio ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Toiveikkuus kasvaa ja asiakas rohkaistuu käsittelemään vaikeita asioita ja harjoittamaan itsesäätelyn taitoja arjessa. Tavoitteena on itseymmärryksen vahvistuminen: muutokset ajatusmalleissa, tunteiden prosessoinnissa ja käyttäytymisen säätelyssä. Asiakas voi myös oppia ymmärtämään paremmin muita ihmisiä sekä toimimaan ihmissuhteissaan uudella tavalla.

Yksilöllisiä terapiamenetelmiä

Psykoterapeutti valitsee terapiassa käytettävät menetelmät asiakkaan iän, yksilöllisten tarpeiden sekä terapeutin työtapojen ja suuntauksen mukaan. Suuntauksia on useita, esimerkiksi kognitiivinen, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia.

› Tutustu myös eläinavusteiseen kuntoutukseen

Mehiläinen Terapiaklinikan psykoterapia:
  • masennusoireet
  • ahdistuneisuus, pelot ja paniikkihäiriö
  • pakonomaiset ajatukset, toiminnot tai huolet
  • perhesuhteiden muutokset
  • kuormittuminen työssä tai muissa elämäntilanteissa
Tiesitkö, että

psykoterapeutti on Valviran hyväksymä psykoterapeutti­koulutuksen käynyt henkilö, jolla on aina myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutus (esim. psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä).

Psykoterapeuttien avoimet työpaikat

Mahdollistamme omien unelmien tavoittelemisen ja autamme aivan erityisiä ihmisiä pärjäämään paremmin omassa elämässään. Tänä vuonna rekrytoimme ainakin 30 uutta osaajaa ympäri Suomen.

Työhönotto

Kuinka hoitopolku alkaa?

Psykoterapiaan voi hakea Kelan kuntoutustukea, jolloin Kela korvaa osan kuntoutuksen kustannuksista. Kuntoutustuen hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto.

Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu 16–67-vuotiaille, ja sitä voi saada Kelan tukemana enintään kolme vuotta. Terapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja yhteensä enintään 200 kertaa.

Terapiaa myönnetään myös kokonaan Kelan kustantamana, jolloin maksusitoumuksen edellytyksenä on, että psykoterapia lukee kuntoutussuunnitelmassa.

Terapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta.

Lue lisää Kelan sivuilta:
›› Miten haet kuntoutukseen

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››