Psykologin palvelut

Mehiläinen Terapiaklinikan psykologit ovat perehtyneet erityisesti koulupsykologiaan sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn. Ihmismielen, tunne-elämän ja käyttäytymisen asiantuntijoina pystymme olemaan avuksi monenlaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Teemme myös erilaisia psykologisia tutkimuksia ja arviointeja.

Miten varaan ajan?

Mehiläinen Terapiaklinikan psykologit palvelevat ympäri Suomen ja verkossa etänä. Varaa aika suoraan sinulle sopivasta aluekeskuksesta, niin tapaamme pian. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman.

Ota yhteyttä omaan aluekeskukseesi

Psykologi auttaa ongelmatilanteissa

Psykologimme keskustelevat, neuvovat, tukevat ja auttavat erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa sekä tekevät psykologisia tutkimuksia ja arviointeja. Tapaamme lapsia, nuoria ja perheitä vastaanotolla sekä osallistumme erilaisten ryhmien toimintaan. Tarvittaessa psykologi voi osallistua myös yhteisneuvotteluun päivähoidossa tai koulussa.

Psykologinen tutkimus antaa vastauksia

Psykologinen tutkimus pyrkii löytämään vastauksia lapsen tai nuoren oppimisen, kehityksen tai sosiaalisen toiminnan vaikeuksiin. Tutkimusten avulla voidaan myös seurata kehityksen etenemistä ja saada tietoa käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimukseen sisältyy perheen haastattelu, työskentely lapsen tai nuoren kanssa sekä yhteinen palautekeskustelu. Psykologin testit suunnitellaan yksilöllisesti ja tapaamiset ovat lapselle yleensä mukavia, sillä tavoitteena on aina luottavainen ja turvallinen ilmapiiri.

Puhuminen avaa lukkoja

Keskustelu psykologin vastaanotolla voi avata monenlaisia lukkoja. Lapsi saattaa tarvita tukea esimerkiksi arkuuteen, mielialaan, kaverisuhteisiin tai kiusaamiseen liittyen. Nuorten ja erityisesti lukiolaisten kanssa esiin nousee usein stressi tai uupumus. Vanhempia saattavat mietityttää vanhemmuuteen liittyvät asiat tai lapsen syntymään valmistautuminen. Keskusteluissa selvittelemme kokemuksia yhdessä ja haemme arjen tilanteisiin helpotusta ja uusia näkökulmia.

Mehiläinen Terapiaklinikka Psykologipalvelut:
  • koulupsykologin tutkimukset
  • kouluvalmiuksien arviointi
  • oppimisen ja koulunkäynnin haasteet
  • vanhemmuuteen liittyvät ohjauskäynnit
  • lasten ja nuorten tukitapaamiset
  • pelot, arkuus ja kaveripulmat
  • murrosikä ja itsenäistyminen
  • koulun ja päivähoidon konsultaatiot
Tiesitkö, että

psykologina voi toimia henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (PsM, psykologian maisteri) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykologin ammattinimikettä.

Psykologien avoimet työpaikat

Mahdollistamme omien unelmien tavoittelemisen ja autamme aivan erityisiä ihmisiä pärjäämään paremmin omassa elämässään. Tänä vuonna rekrytoimme ainakin 30 uutta osaajaa ympäri Suomen.

Työhönotto

Kuinka hoitopolku alkaa?

Psykologin palveluihin voi hakeutua yksityisesti tai asuinkunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta saadulla lähetteellä.

Psykologin tukikäyntejä voidaan järjestää psykologin tutkimukseen liittyen tai vastaanotolle voi hakeutua ilman aikaisempia käyntejä.

Lue lisää Kelan sivuilta:
›› Miten haet kuntoutukseen

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››