Psykologin palvelut

Voit varata ajan psykologille tai tutkimukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla.  Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluunVoit myös soittaa suoraan psykologeille tai laittaa heille sähköpostia. Katso psykologien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän psykologit Tampereen psykologit Turun psykologit Helsingin psykologit Oulun psykologit

Mitä on psykologin palvelut?

Hipon psykologit ovat koulupsykologiaan sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn perehtyneitä asiantuntijoita. Psykologin palveluita voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa tilanteissa ja haasteissa, sillä psykologit ovat ihmismielen, tunne-elämän ja käyttäytymisen asiantuntijoita. Psykologi keskustelee, neuvoo, tukee ja auttaa erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa sekä tekee tutkimuksia ja arviointeja. Psykologit tapaavat lapsia, nuoria ja perheitä vastaanotolla ja osallistuvat monipuolisten ryhmien toimintaan

Psykologin palvelut Hippo Terapiaklinikalla:

  • koulupsykologin tutkimukset
  • kouluvalmiuksien arviointi
  • oppimisen ja koulunkäynnin haasteet
  • vanhemmuuteen liittyvät ohjauskäynnit
  • lasten ja nuorten tukitapaamiset
  • pelot, arkuus ja kaveripulmat
  • murrosikä ja itsenäistyminen
  • koulun ja päivähoidon konsultaatiot

Mitä psykologisessa tutkimuksessa arvioidaan?

Psykologin tutkimukseen voidaan hakeutua oppimisen tai kehityksen vaikeuksien selvittelyä varten. Tutkimusten avulla voidaan myös seurata kehityksen etenemistä ja saada tietoa käyttäytymisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeuksiin vaikuttavista tekijöistä. Psykologiseen tutkimukseen sisältyy perheen haastattelu, tehtävä työskentely lapsen/nuoren kanssa sekä yhteinen palautekeskustelu perheen kanssa. Tutkimuksessa käytettävät psykologiset testit suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tilanteeseen sopivaksi. Psykologi tekee tutkimuksen päätteeksi tutkimuksesta kirjallisen lausunnon. Luottavaisen ja turvallisen kontaktin luominen on olennainen osa tutkimusta ja tapaamiset ovat lapselle yleensä mukavia ja mieluisia. Tarvittaessa psykologi voi osallistua lisäksi yhteisneuvotteluun päivähoidossa tai koulussa. Näissä neuvotteluissa suunnitellaan tukitoimia lapsen tai nuoren kehityksen tukemiseksi arjessa.

Psykologin tukikeskustelut

Psykologin palvelut sisältävät psykologilta varatut tukikäynnit, joihin voivat tulla lapset ja nuoret tai myös perheen vanhemmat. Lapsi saattaa tarvita tukea esimerkiksi arkuuteen, mielialaan tai kaverisuhteisiin liittyen. Keskusteluissa voidaan selvitellä myös koulukiusaamiseen ja oppimisen työläyteen liittyviä kokemuksia ja hakea uudenlaisia näkökulmia sekä toimintavaihtoehtoja arjen tilanteisiin. Nuorten ja erityisesti lukiolaisten käyntien syynä voi olla koulunkäynnin kuormittavuus. Opiskeluun liittyvää stressiä ja uupumusta voidaan ensin yhdessä kartoittaa ja sen jälkeen etsiä keinoja elämäntilanteen helpottamiseksi, esimerkiksi opiskelutekniikoita hiomalla ja oppilaitoksen kanssa neuvotellen. Vanhempien käynneillä voidaan keskustella esimerkiksi vanhemmuuteen tai lapsen kehityksen tukemiseen liittyvistä asioista. Usein vanhemmat kaipaavat myös uusia näkökulmia lapsen koulunkäynnin ja läksyjen tekemisen tukemiseen. Myös vanhempia mietityttävät raskausaikaan ja lapsen syntymään valmistautumiseen liittyvät kysymykset voivat olla psykologin tukikäyntien aiheina. Psykologin tukikäyntejä voidaan järjestää psykologin tutkimukseen liittyen, tai vastaanotolle voi hakeutua myös ilman aikaisempia käyntejä.

Kuka voi antaa psykologin palveluita?

Psykologin palveluita voi antaa henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (PsM, psykologian maisteri) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykologin ammattinimikettä. Psykologi on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitopolku

Psykologin palveluihin voi hakeutua yksityisesti tai asuinkunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta saadun lähetteen perusteella. Psykologin palveluita voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.