Oma väylä

Oma väylä on neuropsykiatrista kuntoutusta, jossa keskitytään opiskelu- ja työelämätaitojen, arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistamiseen. Kuntoutus on suunniteltu 16–29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on todettu esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä, ADHD tai ADD.

Miten pääsen mukaan?

Hae Oma väylä -kuntoutukseen Kelan hakemuslomakkeella ja liitä mukaan lääkärinlausunto. Sen jälkeen voit varata paikkasi sinulle sopivasta Oma väylä -palvelua tarjoavasta Hipon aluekeskuksesta.

Ota yhteyttä omaan aluekeskukseesi

Oma tie on paras väylä

Kun arjessa, työelämässä tai opinnoissa hiertää, on hyvä lähteä etsimään uusia, itselle sopivia tapoja toimia. Kelan järjestämää ja rahoittamaa Oma väylä -kuntoutusta voivat hakea 16–29-vuotiaat, joilla on autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD). Oma väylä on tarkoitettu heille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

 

Vahvistusta ja vertaistukea

Oma väylä -kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia, joissa etsimme keinoja vahvistaa jokaisen omia opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja, arjen hallintaa, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Harjoittelemme tunnistamaan neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä, ja ryhmä tarjoaa vertaistukea. Lisäksi Oma väylä tarjoaa läheisille tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista elämään.

 

Kohtaamisia yksin ja ryhmässä

Kuntoutus kestää enintään kolme vuotta ja se myönnetään vuodeksi kerrallaan. Kokonaisuus sisältää vuoden aikana 27 yksilötapaamista, kymmenen ryhmätapaamista, 1–2 ryhmätapaamista läheisille ja kolme seurantatapaamista. Tapaamiset järjestetään Hipon toimipisteessä, etäyhteydellä tai asiakkaan arkiympäristössä, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla.

Oma väylä -kuntoutus

Osallistumalla saat:

  • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja -taitoihin
  • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
  • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
  • vahvistusta itsetunnolle
  • harjoitusta tunnistamaan neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
  • vertaistukea
  • tietoa läheisille neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista elämään
Tiesitkö, että

Kuntoutuksen toteuttaa moniammatillinen tiimi, jossa on mukana neuropsykologi tai psykologi, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja/tai sosionomi. Tarvittaessa työskentelyssä on mukana myös erityisopettaja.

Kuinka hoitopolku alkaa?

Hoidostasi vastaava lääkäri laatii lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman.

Asiakas täyttää kuntoutushakemuksen Kelaan (lomake KU132).

Kela antaa kuntoutuspäätöksen.

Hipon moniammatillinen tiimi käsittelee lähetteen ja on yhteydessä asiakkaaseen kahden viikon kuluessa päätöksen saapumisesta.

Lue lisää Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››