NUOTTI-valmennus

Helsingin NUOTTI-valmentajat

Mitä on NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen
ammatillista kuntoutusta. Kyse on henkilökohtaisesta valmennuksesta erityisesti
nuorelle, joka on ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opiskelu on vaarassa
keskeytyä.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteet

NUOTTI-valmennuksessa tavoitteena on, että nuori kiinnostuu omasta
elämäntilanteesta ja tulevaisuuden suunnittelusta, suuntana opiskelu tai työelämään
pääsy. Valmentajan kanssa kartoitetaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä mietitään
tavoitteita.

Mitä NUOTTI-valmennus sisältää

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 x 60 min tapaamista 5 kk aikana.
Tapaamisten sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja ne pidetään yleensä
nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi tarpeen mukaan osallistua myös nuoren
läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta ja siihen voi hakea ilman lääkärilausuntoa
ja hakemusta. Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho (esim. sosiaalitoimi, Etsivä
nuorisotyö, Ohjaamo,TYP) voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen
asiantuntijalle

Lisätietoja ja Kelan yhteystiedot
https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus?inheritRedirect=true
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-palvelukuvaukset-taydentava-ohje-NUOTTI-valmennus