NUOTTI-valmennus

Helsingin NUOTTI-valmentajat

Mitä on NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksenammatillista kuntoutusta. Kyse on henkilökohtaisesta valmennuksesta erityisesti nuorelle, joka on ilman opi skelu- tai työpaikkaa tai jonka opiskelu on vaarassa
keskeytyä.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteet

NUOTTI-valmennuksessa tavoitteena on, että nuori kiinnostuu omasta elämäntilanteesta ja tulevaisuuden suunnittelusta, suuntana opiskelu tai työelämään pääsy. Valmentajan kanssa kartoitetaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä mietitään tavoitteita.

Mitä NUOTTI-valmennus sisältää

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 x 60 min tapaamista 5 kk aikana. Tapaamisten sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja ne pidetään yleensä nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi tarpeen mukaan osallistua myös nuoren läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta ja siihen voi hakea ilman lääkärilausuntoa ja hakemusta. Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho (esim. sosiaalitoimi, Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo,TYP) voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle

Lisätietoja ja Kelan yhteystiedot
https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus?inheritRedirect=true
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-palvelukuvaukset-taydentava-ohje-NUOTTI-valmennus