26.04.2021

Neuropsykologinen Lyhytterapia (TKU)

TARKKAAVUUSVAIKEUKSIEN NEUROPSYKOLOGINEN YKSILÖKUNTOUTUS AIKUISILLE

Kuntoutus soveltuu aikuisille, joilla on diagnosoitu tarkkaavuusvaikeus, ja jotka kokevat sen
vaikeuttavan merkittävästi opiskelua, työssä suoriutumista tai kotiarjen sujumista. Kuntoutuksen
perustana toimii lyhythoitomalli ADHD:n psykologinen hoito-ohjelma aikuisille (Virta, M. & Salakari,
A., 2020), missä käsitellään mm. ADHD:n olemusta, tarkkaavuuden ja toiminnanohjausvaikeuksia,
stressinhallintaa ja rentoutumista sekä itsetunnon tukemista. Lisäksi kuntoutusjakson aikana
voidaan tapaamisia räätälöidä kuntoutujan tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on arjen
toimintakykyä parantavien, tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta tukevien keinojen
monipuolistuminen. Kuntoutus toteutetaan viikoittaisina vastaanottokäynteinä. Mahdollinen muu
neuropsykiatrinen diagnoosi tai erityinen oppimisvaikeus ei ole este kuntoutukseen hakeutumiselle.

Maksusitoumus 15 x 60 min. Asiakaspaikkoja on aluksi rajallisesti, kun keräämme tietoa tämän
kuntoutusmallin toimivuudesta. Lisätietoja ja asiakaspaikkatiedustelut terapeutilta:

Mia Dufva
PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Kasvatus- ja kehityspsykologian
erikoispsykologi
Työnohjaaja
puh. 040-5321514
mia.dufva@hippoterapiaklinikka.fi

Hanna Tuomisto
PsL, neuropsykologian erikoispsykologi
Kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa
puh. 040-1734726
hanna.tuomisto@hippoterapiaklinikka.fi

Hippo Terapiaklinikka Oy / Turun aluekeskus
Sibeliuksenkatu 3 (6. krs)
20100 Turku
www.hippoterapiaklinikka.fi