Neuro­psykologinen kuntoutus

Kehityksen, oppimisen, muistin tai tunteidenhallinnan pulmissa ei kannata kamppailla yksin, sillä niihin löytyy ammattilaisen apua. Mehiläinen Terapiaklinikan neuropsykologit tekevät neuropsykologisia tutkimuksia, kuntoutusta ja ohjausta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tarjoamme myös työnohjausta ja koulutusta terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille.

Miten varaan ajan?

Mehiläinen Terapiaklinikan neuropsykologit palvelevat ympäri Suomen ja verkossa etänä. Varaa aika suoraan sinulle sopivasta aluekeskuksesta, niin tapaamme pian. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman.

Ota yhteyttä omaan aluekeskukseesi

Tukea kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin

Toimintakyvyn ongelmat voivat liittyä monenlaisiin kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin sekä keskushermoston sairauksiin ja vammoihin. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa pureudutaan muun muassa kielellisten taitojen, hahmottamisen, muistin, tunneprosessoinnin, keskittymisen ja työskentelytaitojen harjaannuttamiseen. Samoin esimerkiksi ADHD, autismikirjo, tic-oireilu sekä aivovamman jälkitilaan ja neurologisiin sairauksiin, kuten epilepsiaan liittyvät vaikeudet kuuluvat neuropsykologisessa kuntoutuksessa hoidettaviin häiriöihin.

Monenlaisia kuntoutusmenetelmiä

Neuropsykologisella kuntoutuksella korjataan arjessa ilmeneviä vaikeuksia ja opitaan uusia tapoja toimia. Jos pulmaa ei voida korjata kokonaan, autamme asiakasta elämään sen kanssa. Menetelminä käytämme esimerkiksi muisti-, hahmottamis- ja päättelytehtäviä, neuropsykoterapeuttista työskentelyä, kotiharjoitteita ja arjen tilanteiden harjoittelua. Käytössä on myös tietokoneavusteisia menetelmiä.

Lähipiiri mukaan tutkimukseen

Neuropsykologinen tutkimus sisältää vanhempien tai muun lähiomaisen haastattelun ja työskentelyä asiakkaan kanssa. Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät neuropsykologiset menetelmät suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan iän ja tilanteen mukaan. Tutkimuksen perusteella neuropsykologi kirjoittaa lausunnon ja arvioi mahdollisen kuntoutustarpeen. Tarvittaessa neuropsykologi voi osallistua myös yhteisneuvotteluun päivähoidossa, koulussa tai asiakkaan lähipiirissä.

Mehiläinen Terapiaklinikka Neuropsykologinen kuntoutus:
 • neuropsykologiset tutkimukset
 • yksilö- ja ryhmäkuntoutus
 • vanhempainohjaus
 • oppimisvaikeudet ja opiskelustrategiat
 • kielelliset ja hahmottamisen vaikeudet
 • neuropsykiatriset häiriöt, kuten tarkkaavuusongelmat tai ADHD
 • opiskelu- tai työuupumus
 • konsultaatiot ja työnohjaus ammattilaisille
 • aivovammojen jälkitilat
 • neurologisiin sairauksiin liittyvät neurokognitiiviset oirekuvat
Tukea opiskeluun:
 • oppimiseen liittyvät tutkimukset
 • luki-tutkimukset
 • lausunnot lukiota ja ylioppilastutkintolautakuntaa varten
 • opiskelutekniikoiden ohjaus
 • neuropsykologinen kuntoutus opiskelukyvyn parantamiseksi (Kelan harkinnanvarainen kuntoutus)
Tiesitkö, että

neuropsykologi on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on psykologin tutkinto ja sen lisäksi neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutus.

Neuropsykologin avoimet työpaikat

Mahdollistamme omien unelmien tavoittelemisen ja autamme aivan erityisiä ihmisiä pärjäämään paremmin omassa elämässään. Tänä vuonna rekrytoimme ainakin 30 uutta osaajaa ympäri Suomen.

Työhönotto

Kuinka hoitopolku alkaa?

Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen voidaan hakea maksusitoumusta esimerkiksi Kelasta, sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista/kunnasta.

Kelalta voi hakea maksusitoumusta vaativaan neuropsykologiseen kuntoutukseen tai harkinnanvaraiseen neuropsykologiseen kuntoutukseen (yli 16-vuotiaat).

Kela edellyttää, että neuropsykologinen kuntoutus mainitaan kuntoutussuunnitelmassa.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen tai tutkimukseen voi hakeutua myös yksityisesti.

Lue lisää Kelan sivuilta:
›› Miten haet kuntoutukseen

Tästä alkaa työhönotto

Hipon rekry on aina auki. Katso avoimet työpaikat tai tee avoin hakemus.

Työhönotto ››

Palvelut myös etäterapiana

Etäisyydet eivät estä terapiaan pääsyä, sillä lähes kaikki Hipon terapeutit palvelevat myös etänä.

Lue lisää etäterapiasta ››

Joskus lyhytterapia riittää

Lyhyt ratkaisukeskeinen terapiajakso auttaa avaamaan solmukohtia yksi elämänalue kerrallaan.

Lue lisää lyhytterapiasta ››