Neuropsykiatrinen valmennus

Voit varata ajan neuropsykiatriseen valmennukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan neuropsykiatrisille valmentajille tai laittaa heille sähköpostia. Katso neuropsykiatristen valmentajien yhteystiedot kaupungeittain.

Helsingin neuropsykiatriset valmentajatJyväskylän neuropsykiatriset valmentajatTampereen neuropsykiatriset valmentajatTurun neuropsykiatriset valmentajatKuopion neuropsykiatriset valmentajatMikkelin neuropsykiatriset valmentajat

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus on tuki-, ohjauksellinen ja kasvatuksellinen menetelmä asiakkaille, jotka tarvitsevat erilaisista neuropsykologisista ongelmista johtuen tukea sekä ohjausta erilaisissa elämään- ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Neuropsykiatrista valmennusta hyödynnetään asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, Asperger, Autismi tai Touretten oireyhtymä. Sitä sovelletaan myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa. Hipon neuropsykiatriset valmentajat kuntouttavat kaikenikäisiä asiakkaita erilaisten haasteiden parissa. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen. Valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelee valmennettavan iästä riippuen. Nuorten aikuisten kohdalla valmentaja voi olla tukena itsenäistymisprosessissa, kun taas pienten lasten kohdalla valmennuksen tavoitteena voi olla löytää keinoja vanhemmille lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet

Nepsy-valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Sen avulla opetellaan hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uusia ajattelu-, toiminta- ja ratkaisumalleja. Ratkaisumallit ja – keinot voivat liittyä asiakkaan henkilökohtaisen elämän asioihin, keinoihin toimia laajemmassa ympäristössä, kuten päiväkodissa tai koulussa tai perheessä. Neuropsykiatrinen valmennus ei ole pelkästään keskustelua vaan valmentajan ja asiakkaan konkreettista yhdessä tekemistä. Valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Valmennukseen kuuluu sisäisten esteiden poistaminen toimintakyvyn parantamiseksi, jonka myötä asiakas voi oppia tulemaan paremmin toimeen omassa elämässään ja löytää keinoja, tapoja ja uusia toimintamalleja selviytyä arjestaan. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa valmennettavaa huomaamaan ja tiedostamaan kehnoja toimintastrategioita, huonoja mielikuvia, vääristävää sisäistä puhetta ja henkilöä rajoittavia uskomuksia.

Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät

Neuropsykiatrisen valmennuksen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja ongelmat. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että valmentaja tutustuu haastattelemalla ja havainnoimalla asiakkaaseen ja hänen elinympäristöönsä. Yhdessä kartoitetaan valmennettavan ongelma-alueita ja vahvuuksia ja tehdään ohjaussuunnitelma, johon kirjataan konkreettiset tavoitteet, keinot ja se, miten valmennuksen edistymistä arvioidaan. Valmennuksessa voidaan käyttää monenlaisia menetelmiä asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelu, yhdessä tekeminen, nykyisten toimintatapojen pohdinta ja uusien toimintatapojen yhdessä miettiminen ovat tärkeitä menetelmiä. Myös myönteisten kokemusten mahdollistaminen, asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen arjessa ovat tärkeitä asioita. Menetelminä voidaan käyttää myös luovempia menetelmiä, kuten kirjoittamista, maalaamista, musiikkia tai tanssimista. Neuropsykiatrisen valmennuksen tukena on usein myös muita hoitomuotoja, kuten toimintaterapia tai fysioterapia sekä mahdollisesti lääkitys.

Kuka voi antaa neuropsykiatrista valmennusta?

Neuropsykiatrista valmennusta voi antaa siihen erityisen koulutuksen saanut sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen. Hipon neuropsykiatriset valmentajat ovat oman alansa ammattilaisia.

Hoitopolku

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada useimmissa kunnissa maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta. Maksusitoumuksen voi saada useimmissa kunnissa myös perheneuvolan kautta, jos kyseessä on pienempi lapsi, joka mahdollisesti hyötyisi nepsy-valmennuksesta. Valmennukseen voi hakeutua myös yksityisesti ilman lähetettä. Vapaita aikoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.