Musiikkiterapia

Voit varata ajan musiikkiterapiaan  asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan musiikkiterapeuteille  tai laittaa heille sähköpostia. Katso musiikkiterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän musiikkiterapeutit Tampereen musiikkiterapeutit Oulun musiikkiterapeutit

Mitä on musiikkiterapia?

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapiassa käytetään musiikillisen toiminnan menetelmiä asiakaslähtöisesti, esimerkiksi yhdessä soittamista, laulujen tekemistä tai laululeikkejä. Sen tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä musiikin keinoin. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat kehitysvammaisten kuntoutus sekä psykiatria. Uudempia käyttöalueita ovat kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat sekä päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat. Asiakkaat edustavat kaikkia ikäryhmiä, mutta lasten ja nuorten osuus painottuu. Musiikkiterapialla tuetaan lasten ja nuorten kokonaiskehitystä, toiminnallisia sekä tunne-elämän valmiuksia. Sillä voidaan myös edistetää aikuisten kuntoutujien elämänlaatua. Terapia soveltuu siis kaikenikäisille ja sillä voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, neurologisten, fyysisten ja sosiaalisten oireiden hoidossa. Hipon kokeneet musiikkiterapeutit kuntouttavat mielellään kaikenikäisiä asiakkaita erilaisten haasteiden parissa.

Musiikkiterapialla tuettavia asioita voi olla:

  • vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot
  • kehon hahmottaminen ja jäljittely
  • tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen
  • tunteiden ilmaiseminen ja sääteleminen
  • omien voimavarojen löytäminen

Musiikkiterapian menetelmät

Musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa musiikin kuunteleminen, yhdessä soittaminen, laulaminen, erilaiset improvisaatiomenetelmät ja laulujen tekeminen. Musiikkiterapiassa voidaan myös liikkua, leikkiä, kirjoittaa ja käyttää kuvallista ilmaisua. Käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Musiikkiterapia on aina luova prosessi eikä edellytä asiakkaalta musiikillista osaamista. Musiikki on siis musiikkiterapiassa monipuolinen väline, ei itsetarkoitus ja prosessin päämäärät ovat terapeuttisia eivätkä taiteellisia.

Kuka voi antaa musiikkiterapiaa?

Musiikkiterapiaa voi antaa henkilö, joka on suorittanut suomalaisen musiikkiterapian kehittämistyöryhmän (SuMuKe ry:n) hyväksymän musiikkiterapeutin ammattipätevyyden.

Hoitopolku

Musiikkiterapiaan voi saada voi saada Kelan, sairaanhoitopiirin, oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutustarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea. Maksusitoumus edellyttää, että musiikkiterapia on mainittu asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan. Sitä on mahdollista saada 16 – 25- vuotiaille myös kuntoutuspsykoterapiana, jolloin Kela korvaa osan kuntoutuksen kustannuksista. Kuntoutusten hakemiseen tarvitaan lääkäriltä B-lausunto. Kuntoutuspsykoterapiaa on mahdollista saada Kelan tukemana enintään kolme vuotta ja sitä korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja yhteensä enintään 200 kertaa. Kelan korvaukset vaihtelevat yleensä noin 30-60 euron välillä ja ylimenevän osan kustantaa asiakas. Musiikkiterapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta. Kuntoutuspaikkoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Lue lisää Kelan sivuilta miten haet kuntoutukseen.