15.05.2018

Musiikkiterapia terapeutin silmin!

Meillä kaikilla on suhde musiikkiin ja musiikkia hyödynnetään monipuolisesti myös terapiatyössä. Musiikkiterapia on monipuolinen sekä vaikuttava terapiamenetelmä, vaikka se onkin perinteisten terapiamuotojen ohella vielä vähemmän tunnettu terapia-ala. Musiikkiterapiassa hyödynnetään musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa vuorovaikutuksen välineenä. Sitä käytetään hoitona eri-ikäisille ihmisille esimerkiksi kehitysvammaisten kuntoutuksessa, psykiatriassa, neurologiassa, kipupotilaiden kanssa ja kommunikaatiohäiriöissä. Tässä blogissa musiikkiterapeuttimme Jaana Mäkinen ja Antti Asumaa avaavat omia ajatuksiaan musiikista ja musiikkiterapiasta.

Musiikkiterapia Jaanan näkökulmasta

“ Musiikki merkitsee meille jokaiselle eri asioita ja musiikkia voidaan hyödyntää monipuolisesti osana omaa arkea. Musiikki näkyy arjessani seuraavalla tavalla:

  • Käytän musiikkia jäsentämään ajatuksiani ja tunteitani – teen lauluja, kirjoitan niihin sanoja asioista joita yritän paremmin ymmärtää itsessäni, maailmassani. Saan sanat järjestykseen, laitan sanat ja sävelet yhteen – luon kokonaisuuden.
  • Vahvistan tunteitani musiikin avulla, koen ystävien kanssa hetkiä täynnä energiaa, iloa ja voimaa, yhteenkuuluvuutta – käyn keikoilla.
  • Suojelen itseäni musiikilla – laitan kuulokkeet korviini, suljen muut äänet ympäriltäni, olen yksin musiikkini kanssa, minun ei tarvitse kohdata muita.
  • Helpotan oloani musiikin avulla – kuuntelen kappaleita, jotka saa minut itkemään, luovun ihmisistä joista on tullut aika luopua.
  • Aktivoin itseäni musiikilla – riehun lapseni kanssa olohuoneessa, tanssin, höpöilen, hypin, hyväntahtoisesti huudan.
  • Voimistan itseäni musiikilla – minulla on tietyt kappaleet joita kuuntelen ja jotka saavat mieleni rauhoittumaan, keskittymään, olemaan läsnä, olemaan energisempi.

Tuttua? Mieti hetki miten suurta tai pientä osaa sinulle musiikki merkitsee?

Näen musiikkiterapian yksinkertaisimmillaan asiakkaan motivaation esille tuomisena. Musiikkia voidaan hyödyntää terapiassa monipuolisesti. Tässä muutama käytännön esimerkin taidoista, joita musiikkiterapian avulla voidaan oppia:

Jos asiakas ei esimerkiksi käytä puhetta, musiikkiterapiassa opitaan vuorovaikutustaitoja esimerkiksi yhdessä soittamisen avulla – opitaan toisen kuuntelemista, opitaan jäljittelemään mitä toinen tekee, opitaan antamaan toiselle vuoroja soitettaessa, opitaan ottamaan oma vuoro ja opitaan saamaan oma ääni esille musiikin kautta.

  • Kuuntelemisen taito – Soitetaan vuorotellen omaa soitinta, sinä olet ensimmäinen, sinä toinen, kuuntele milloin edellinen lopettaa. Kuuntelemisen avulla opitaan suuntaamaan myös tarkkaavaisuutta ja siedättymään erilaisille äänille.
  • Jäljittelemisen taito – Katso minuun, soitan djembe-rumpua yhdellä kädellä. Tee sama. Hyvä, sinä osaat. Jatketaan, katso minuun, soitan djembe-rumpua kahdella kädellä. Tee sama. Hyvä, sinä osaat. Lapsen kehityksen edellytys on, että hän oppii jäljittelemään.

 

Jos asiakkaalle on hankalaa saada kiinni omista ajatuksista ja tunteista, on ensin opittava tunnistamaan omia tunteita. Kun osataan jo tunnistaa omat tunteet, opetellaan ilmaisemaan niitä – kuunnellaan asiakkaalle merkityksellisiä kappaleita ja lähdetään käsittelemään vaikeita asioita sen avulla mitä mielikuvia kappaleet hänessä herättää.

  • Oman tunteen tunnistamisen taito – Valitaan joku tilassa olevista soittimista. Hyvä, teit valinnan, valitsit rumpusetin. Soita minulle nyt se “ärsyttää”, mistä puhuit äsken, kun kysyin mitä kuuluu? Aikaa soittaa tasan minuutti. Älä mieti osaatko, vaan soita sitä miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet ärsytystä. Nuori soittaa niin lujaa että ei vihan tunne ei jää epäselväksi. Minuutin jälkeen kerron hänelle mitä minä kuulin ja näin, jatketaan keskustelua siitä mikä vihan takana on.
  • Taito assosioida – Pyysin sinua miettimään tälle kerralle mikä sinulle on viime aikoina ollut merkityksellisin kappale. Kuunnellaan se nyt. Pyydän aikuista kertomaan miksi tämä kappale on merkityksellinen ja mitä hänelle tulee siitä nyt mieleen. Aikuinen kertoo asioista, joita hänen mieleensä nousee kappaleen kuuntelemisen aikana. Esiin voi nousta asia, joka on vaikeuttanut elämää ja näin päästään alkuun vaikean asian prosessoinnissa. “

Musiikkiterapia Antin sanoin

Terapeuttimme Antti kuvaa musiikkiterapiaa näin: “Musiikkiterapia sisältää ainutkertaista vuorovaikutusta ja tunteiden jakamista soitettaessa ja kuunneltaessa musiikkia. Toisaalta musiikkiterapiassa liikutaan osittain eri alueella kuin verbaalissa terapiassa, koska musiikki terapiassa käytettävänä ilmaisun ja kommunikaation välineenä voi sisältää tietoisia ja tiedostamattomia elementtejä, kuten tunteita, symbolista ilmaisua, asiakkaan spontaania, luovaa ja tervettä ilmaisua kuin myös problematiikkaa. Musiikkiterapia on aina tavoitteellista ja suunniteltua kuntoutusta. Terapian alkuvaiheessa tehdään kuntoutussuunnitelma lääkärin lähetteen perusteella, jossa määritellään selkeät terapiatavoitteet ja menetelmät niiden saavuttamiseksi. “ Lisätietoja Antin omilta kotisivuilta.

Tutustu terapeutteihimme!

Jaana Mäkinen, musiikkiterapeutti, lauluntekijä-laulaja – Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelemisestä, osaamista löytyy puhetta korvaavien kommunikaatiomene telmien käyttämisestä sekä aistiherkkyyksistä. Erityisosaamiseni on Aggression Replacement Training ®, joka perustuu vihanhallinnan ja sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen.

Olen musiikkiterapeutti erityisesti, koska rakastan ajatus- sana- ja sävelkiehkuroita. Olen jatkuvasti kiinnostunut ihmisen mahdollisuuksista muuttaa itseään ja arkeaan musiikin avulla. Mielestäni musiikin yksi tärkeä käyttötarkoitus on oppia kuuntelemaan, kuuntelemisen taito tarkoittaa eri ihmisten kohdalla eri asioita. Musiikin yksi hienous on siinä, miten tunteisiin ja muistoihin voi palata musiikin kautta uudestaan. Työssäni tärkeintä mkinulle on kuulla ihminen omana itsenään – oppia kuulemaan ihmisen vahvuudet ja heikkoudet.

Jaana palvelee asiakkaita Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Varaa aika Jaanalle asiakaspalvelustamme puh. 050 324 8390.

Antti Asunmaa, musiikkiterapeutti – Ydinosaamiseni ovat nuoret ja aikuiset, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia ja tunne-elämän vaikeuksia. Käytän työssäni musiikkiterapiamenetelmiä asiakkaan tilanteesta ja toimintakyvystä riippuen: soitamme, laulamme, improvisoimme, kuuntelemme, tai teemme omaa musiikkia saavuttaaksemme yhdessä asetetut terapiatavoitteet.

Antti palvelee asiakkaita Etelä-Suomessa. Varaa aika Antille asiakaspalvelustamme puh. 046 920 1537.

 

Lopuksi vielä Jaanan harjoitusvinkki vanhemmille. Harjoituksen voi tehdä yhtälailla yksin tai kumppanin kanssa:

“Etsi teille mieluisaa rentouttavaa musiikkia ja ole hetki hiljaa lapsen kanssa, hiljaa ja tekemättä mitään, vaikka ensin vain minuutti (tai vähemmän) jos keskittyminen on vaikeaa. Yhdessä rauhoittuminen vahvistaa suhdettanne. Voit myös sanoittaa lapselle ääneen ”Voit olla hiljaa, voit olla tekemättä mitään.” Lisätkää rentoutumisen aikaa pikkuhiljaa, kun se alkaa sujumaan. “