Musiikkiterapia ja tanssiterapia sekä liiketerapia

Voit varata ajan musiikkiterapiaan tai tanssi/liiketerapiaan asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Voit myös soittaa suoraan terapeutille tai laittaa heille sähköpostia.

Mitä on musiikkiterapia?

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapian tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä musiikin keinoin. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat kehitysvammaisten kuntoutus sekä psykiatria. Uudempia käyttöalueita ovat kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat sekä päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat. Asiakkaat edustavat kaikkia ikäryhmiä, mutta lasten ja nuorten osuus painottuu.

Miten musiikkiterapia auttaa?

Musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa musiikin kuunteleminen, yhdessä soittaminen, laulaminen, erilaiset improvisaatiomenetelmät ja laulujen tekeminen. Musiikkiterapiassa voidaan myös liikkua, leikkiä, kirjoittaa ja käyttää kuvallista ilmaisua. Käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Musiikkiterapia on aina luova prosessi eikä edellytä asiakkaalta musiikillista osaamista. Musiikki on siis musiikkiterapiassa monipuolinen väline, ei itsetarkoitus ja prosessin päämäärät ovat terapeuttisia eivätkä taiteellisia.

Kuka voi antaa musiikkiterapiaa?

Musiikkiterapiaa voi antaa henkilö, joka on suorittanut suomalaisen musiikkiterapian kehittämistyöryhmän (SuMuKe ry:n) hyväksymän musiikkiterapeutin ammattipätevyyden.

Jyväskylän musiikkiterapeutitHelsingin tanssi- ja liiketerapeutit