22.05.2019

Miten töissä menee? Fysioterapiasta apua työkyvyn turvaamiseen ennaltaehkäisevästi!

Pääpaino viimeaikojen uutisoinnissa on ollut sote-uudistuksessa, joka kaatui. Mitä sitten tapahtuu? Väestö ikääntyy ja kädet eivät riitä hoitamaan. Miten sosiaali- ja terveyspalvelut nyt hoidetaan, jotta kaikki sairaat saavat tarvitsemansa hoidon? Kaiken tämän keskellä voisi olla ajankohtaista pohtia asiaa hieman eri näkökulmasta. Pitäisikö keskustella enemmän ennaltaehkäisevän työn merkityksestä ja siitä, miten saadaan kansalaiset pysymään toiminta ja- työkykyisenä mahdollisimman pitkään? Sitähän meistä jokainen haluaa. Terveyttä on helpompi hoitaa kuin sairautta! Se on myös kustannustehokasta!

Hippo Terapiaklinikan fysioterapeutti  Susanna Raasakka korostaa fysioterapian hyötyjä keskusteltaessa ihmisten toimintakyvyn turvaamisessa ennaltaehkäisevästi. Fysioterapian tavoite on edistää ja ylläpitää ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toiminta- ja työkykyä, joten fysioterapeuttien asiantuntijuuden hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä olisi Susannan mielestä enemmän kuin järkevää. Susanna on tehnyt pitkän uran aikuisten ja ikääntyvien tuki- ja liikuntaelin ongelmaisten asiakkaiden fysioterapian parissa, joten hän tietää mistä puhuu. Etenkin työikäisten ihmisten kohdalla olisi hyvä pohtia ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja sitä, miten työkykyä ja työssä jaksamista voidaan turvata. Ennaltaehkäisyllä on suoraan vaikutusta myös sairauslomien määrään, joiden vähentäminen on kustannustehokasta sekä työnantajalle että yhteiskunnalle.

Monen työikäisen aikuisen arjen täyttävät hyvin intensiivisesti erilaiset työelämän haasteet. Haastetta tuo itsensä ajattelu kaiken kiireen keskellä. Moni työssäkäyvä pohtii, missä välissä ehtisi panostaa omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin, kun kaikki energia suuntautuu oman itsensä ulkopuolelle. Päivän päätteeksi ei välttämättä ole enää yksinkertaisesti voimavaroja ja jaksamista huolehtia omasta hyvinvoinnista. Nykyään monet työnantajat ovat onneksi heränneet tukemaan henkilöstön työssä jaksamista esimerkiksi erilaisilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Se on hyvä oivallus! Jotta jaksaisimme työelämässä yhä pidempään toimintakykyisinä, on jokaisen ajateltava voimavarojaan. Ensiarvoisen tärkeää on pitää huolta oman kehon ja mielen hyvinvoinnista kaiken kiireen keskellä.

Susanna suosittaa kaikille enenevässä määrin kehonhuollon toimenpiteitä sisällytettäväksi työpäivään. Saattaa ollakin, että läppäriltä tulee ohjelmoituna taukojumppa. Voisi olla aiheellista tauottaa lisäksi myös ruudun tuijottaminen ja antaa aivoille ja silmille hengähdystauko kesken työpäivän. Fysioterapian rinnalla myös Pilates-ohjaajana toimiva Susanna näkee ryhdin ja oman kehon kannatuksen tärkeänä. Keskittyminen, keskivartalon hallinta, virtaava liike, tehokas palleahengitys, hallinta ja tarkkuus ovat perusperiaatteita, joita pilates-harjoittelussa noudatetaan. Kehonhuollosta kesken työpäivän on monenlaisia hyötyjä, esimerkiksi päänsärky, väsymys, selkäkivut ovat hellittäneet monilla. Ja moni on raportoinut,että on alkanut ymmärtää ja tunnistaa kehoaan yhä paremmin. Työyhteisön yhteen hiileen puhaltaminen ja yhteisöllisyyden tunne ovat myös tavoittelemisen arvoisia arvoja ja nostavat varmasti työhyvinvointia. Työnantajien tulisikin kiinnittää huomiota työpaikan ilmapiiriin ja me-henkeen, näiden asioiden huomioiminen pitäisi kuulua jokaisen vastuullisen työnantajan arvoihin. Tavoittelemisen arvoista olisi Susannan mukaan myös se, että työpäivän jälkeen kaikki voimat eivät olisi huvenneet, vaan jaksamista olisi itselle tärkeille asioille.

Susanna kertoo, että fysioterapiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti oman jaksamisen sekä työ- ja toimintakyvyn turvaamisessa. Kärjistetysti sanottuna liiku-käsky ei riitä, vaan ihmiset tarvitsevat tukea ja apua ongelmien ennaltaehkäisyssä. Esimerkiksi yksipuolinen työ, jossa on staattisia asentoja ja tuhansia toistoja päivittäin, kuormittaa kehoa ja altistaa kehon epätasapainoon sekä tuki- ja liikuntaelin vaivoille. Fysioterapeuteilla on hyvä työkalupakki tule- ongelmien tueksi. Monesti pikainen fysioterapeutin interventio tuo avun, jolloin vaiva ei pääse mutkistumaan. Täsmäharjoitteiden avulla kipu saadaan hallintaan ja asiakkaan normaali työssäkäynti ja työn kuormitusta tasapainottava harrastustoiminta turvattua. Fysioterapeuttisesta osaamisesta saa apua myös työn tauottamiseen, joka olisi tärkeä asia huomioida työpaikalla.

Susanna Raasakan palvelut ovat saatavilla Hippo Jyväskylän aluekeskuksessa yksityisesti ilman lähetettä tai maksusitoumuksella. Susannan palveluihin kuuluvat myös räätälöidyt palvelut työyhteisöille.

Tutustu tarkemmin Susannan osaamiseen ja varaa aika fysioterapiaan!