21.08.2017

Kriisit koulujen arjessa – nollahetkestä turvalliseen arkeen

Tämän hetken muuttuvassa maailmassa, oppilaitokset joutuvat toistuvasti reagoimaan akuutteihin tilanteisiin koulun arjessa. Niin oman koulun sisällä, kuin alueellisesti tai valtakunnallisesti  eteen tulevissa kriiseissä. Pahimmassa vaihtoehdossa, vastassa voi olla kouluampumisesta tai terrori-iskusta toipuminen. Onnettomuudet, oppilaiden, koulun henkilöstön ja oppilaiden perheisiin kohdistuneet menetykset, tai läheltä piti tilanteet edellyttävät myös toimintamalleja koulussa. Kriisin kohtaaminen koulussa, pelottaa usein koko koulun henkilöstöä. Kriisisuunnitelmien päivittäminen, ja todellisten tilanteiden käytännön tasolla pohtiminen, voidaan jo sekin kokea ahdistavana.
Tiedämme kuitenkin, että kriisityö on aina tiimityötä, eikä kukaan saa jäädä sen tekemisessä yksin.

Koulujen henkilöstön kouluttautuminen yhdessä kriisityöhön lisää turvallisuuden tunnetta. Yhdessä pohtiminen nostaa koululla ajatuksen siitä, että tilanteesta kuin tilanteesta selvitään, kun toimintamallit ovat suunniteltuina ja kaikkien tiedossa.

 

Kriisipsykologi Tiina Varjola työskentelee sekä koulupsykologina, että Tampereen Hipon psykologina, ja on vuodesta -03 perehtynyt erityisesti koulujen kriisityön tekemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Laajan kokemuksen pohjalta koulujen kriisityöstä, hän on toteuttanut koulutuksia toivottuina aihekokonaisuuksina, oppilashuollon henkilöstöille ympäri Suomen. Usein toivottuja aiheita koulutuskokonaisuuksissa, ovat olleet mm.
johtajuuden merkitys kriisissä, 
vuosikierto kriisistä toipumisessa ja sen sisällä tapahtuneen huomioiminen, 
surutyöskentely koulussa,
vanhemmuuden huomioinen trauman kannalta,
sekä koulujen turvallisuusriskit.
Koulutukset ovat kriisityön perustyöhön suuntaavia, ohjeita ja ideoita antavia, sekä oman koulun kriisityön suunnitteluun kannustavia. Koulutuksissa tärkeää on myös koulutettavien omista kokemuksista ja mahdollisista kriisitapauksista keskusteleminen, oppiminen sekä harjoitusten tekeminen. Peruskoulutus ei ole täynnä puuduttavaa teoriaa, ja vaikeita psykologisia termejä, vaan apukeinojen tarjoamista kriisityön tehostamiseen omassa oppilaitoksessa. Opetushuollon henkilöstö saa keinoja kohdata ja tuunustella itseään sekä myös tunnetasolla kriisin nostattaman emootion kohtaamiseen.
Tiinan koulutuksista sanottua:
 ”Ei tarvitse tumput suorana odotella, vaan osaan toimia”
”Koulutuksesta saa konkreettista kättä pidempiä keinoja kriistyöhön!”
”Tiinan neuvoja on mukava jakaa kotiin myös vanhemmille. Kriiseistä pitää osata ja pystyä  puhumaan myös kotona ja koko tukiverkostossa”
Ota yhteyttä sari.saarinen@hippoterapiaklinikka.fi, niin pohditaan yhdessä miten Tiinan koulutusta voisi hyödyntää työyhteisössänne.