…koska jokaisella on oikeus omien unelmien toteuttamiseen!

Hippo terapiaklinikassa asiakasta palvelee moniammatillinen työryhmä. Hipon ammattitaitoiset terapeutit kuntouttavat sekä vastaanotolla, että asiakkaan toivomassa paikassa. 

 

LUKIVAIKEUKSIA?

 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet voivat hankaloittaa lapsen ja nuoren koulupolkua monin tavoin, mutta niiden helpottamiseen löytyy keinoja kaiken ikäisille. Lukivaikeuksien huolellinen ja ammattitaitoinen arviointi antaa eväät arjen tukitoimien suunnitteluun. Hipon ammattilaiset tarjoavat myös yksilöllistä ja ryhmässä tapahtuvaa kuntoutusta lukitaitojen ja niiden taustalla vaikuttavien perustaitojen vahvistamiseksi.

Hipon puheterapeutit Lotta ja Ritva kuntouttavat kaikenikäisiä asiakkaita. Lotta ja Ritva saavat elokuussa vahvistusta Mariasta ja Joannasta.

Puheterapian tavoitteena on parantaa kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä. Helsingin Hipon puheterapeutit auttavat lapsia ja aikuisia, joilla on  esim. viivästynyt puheen- tai kielenkehitys, artikulaatiovirheitä, kielellisiä erityisvaikeuksia tai lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

 

Hiposta löytyy myös vahvaa osaamista änkytyksen kuntoutukseen. Lue lisää esitteestä!  

Neuropsykologiaan erikoistuneet psykologimme  Liisa, Sannu, Laura, Anna ja Jenni tekevät laaja-alaisia tutkimuksia, joilla selvitetään yksilöllisesti lukivaikeuksien taustalla vaikuttavia tekijöitä, lukivaikeuden piirteitä sekä oppimisen vahvuusalueita. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa vahvistetaan kielellisiä perustaitoja, lukusujuvuutta, luetun ymmärtämistä ja kirjallista tuottamista.

 

Lisätietoa ryhmistä:

  • Lukisieppari – ryhmä on tarkoitettu alkuopetusikäisille (7-9 vuotiaat) lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita. Ryhmässä harjoitellaan kielellisiä perustaitoja sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja
  • Kielellisten perustaitojen ryhmä – ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille (4-6 vuotiaat) tai kouluikäisille (7-9 vuotiaat) lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista kommunikointikeinoista puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen tukena. Ryhmässä käytetään tukiviittomia ja monipuolista kuvakommunikaatiota
  • Artikulaatioakatemia – monimuotoryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet.

Lisätietoa ryhmistä löytyy Hipon sivuilta ryhmäesitteestämme

 

OPPIMISVAIKEUKSIA? – KESKITTYMISEN PULMIA?

 

Hipon neuropsykologit ja psykologit työskentelevät kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten kehityksen, oppimisen ja toimintakykyyn liittyvien haasteiden asiantuntijoina.

Neuropsykologimme auttavat mm. seuraavissa asioissa: oppimisvaikeudet/ opiskelustrategiat, ADHD, neuropsykiatriset häiriöt sekä kielelliset/hahmottamisen vaikeudet. Neuropsykologin tutkimuksessa selvitetään laaja-alaisesti kehitykseen, oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia sekä lapsen ja nuoren vahvuuksia.

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa pyritään taitojen vahvistamiseen ja uusien, kompensoivien toimintamallien oppimiseen.

Psykologimme Kati, Juulia, Elina, Annika ja Emma auttavat löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten sekä perheiden ongelmatilanteissa. Psykologit tutkivat lasten koulukypsyyttä, oppimiskykyä, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja keskittymistä. Psykologin tukikäynneillä haetaan ratkaisuja koulunkäynnin haasteisiin ja laajemmin myös esim. arkuuteen, murrosiän haasteisiin ja vanhemmuuteen.

Lisätietoa ryhmistä:

  • Tukea nuoren oppimiseen ja jaksamiseen – neuropsykologiset tutkimukset, luki-tutkimukset, opiskelutekniikoiden ohjanta, psykologin tukikeskustelut opiskelun ja elämäntilanteiden haasteisiin
  • Toiminnanohjauksen ryhmä – ryhmä on tarkoitettu 8-11 -vuotiaille koululaisille, jotka tarvitsevat tukea keskittymiseen, tarkkaavuuteen ja toiminnan säätelyyn.
  • Kulmikkaat nuoret -ryhmä – ryhmä on suunnattu 12-16 -vuotiaille nuorille, joilla on neuropsykiatrisia oirekuvia kuten autismin kirjon häiriöitä sekä näihin liittyen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmia.
  • Itsenäistyvien nuorten ryhmä – Toimintaterapeutin ja tanssi-liiketerapeutin/fysioterapeutin ohjaama ryhmä on suunnattu nuorille jotka tarvitsevat tukea arjen hallinnassa ja pyrkimyksissään itsenäistyä. Ryhmä on toiminnallinen.
  • Tanssi- ja liiketerapeuttina meillä toimii Johanna Ryynänen

 

Parhaiten saat meihin yhteyden soittamalla  asiakaspalveluumme Minna Wederhornille  046 920 1537
Sähköposti: minna.wederhorn@hippoterapiaklinikka.f