17.03.2020

KELA, Koronatiedote 17.3.2020

TIEDOTE 17.3.2020

Kaikki läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään

Kela suosittaa etäkuntoutuspalvelujen käyttöönottoa niissä kuntoutuspalveluissa, joissa se on mahdollista.

Hallituksen esittämät toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikuttavat kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin. Uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään. Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutusta, kuntoutuspalveluihin liittyviä koti- ja verkostokäyntejä ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää työpaikoilla toteutettavaa kuntoutusta. Ohje on voimassa 31.5.2020 saakka, jos ei toisin ilmoiteta.

Etäkuntoutuksen käyttö
Etäkuntoutus tulee toteuttaa Valviran ohjeen mukaisesti. Valviran ohje löytyy osoitteesta www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut.

Palveluntuottaja vastaa etäkuntoutuksen tietosuojasta Valviran ohjeen mukaisesti. Etäkuntoutuksen käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelaan.

Allas -ja ratsastusterapiaa lukuun ottamatta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat on mahdollista toteuttaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena. Lisäksi ammatilliseen kuntoutukseen liittyvä ammatillinen kuntoutusselvitys voi poikkeuksellisesti toteutua kokonaan etäkuntoutuksena, jos se sopii palveluntuottajalle ja asiakkaalle.

Kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapia on mahdollista järjestää reaaliaikaisena etäkuntoutuksena. Jos tämä ei ole mahdollista, edellä mainitut terapiat voidaan järjestää poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. Palveluntuottajan täytyy tällöin kertoa asiakkaalle, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Myös kuntoutuspsykoterapian pari- ja perheterapiaa sekä nuoren kuntoutuspsykoterapiaan liittyviä vanhempien ohjauskäyntejä voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa etäterapiana.

Terapiat voivat alkaa poikkeuksellisesti suoraan etäkuntoutuksena ilman terapian alkuvaiheen kasvokkaisia tapaamisia terapeutin kanssa.

Kuntoutuskurssit
Ennen 31.5.2020 alkavat kurssien jaksot tulee siirtää kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranetissä myöhemmälle ajankohdalle. Vuodelle 2020 myönnettyjen kurssien tulee alkaa vuoden 2020 puolella, eli kurssien ensimäistä jaksoa ei voi siirtää vuodelle 2021. Vuonna 2020 alkavien kurssien jatkojaksot voi siirtää vuoden 2021 puolelle. Palvelukuvauksissa määritellyistä ajoista, jonka sisällä kuntoutusjaksojen tulee toteutua, voidaan joustaa.

Ilmoita sähköpostitse Kelaan peruuntuneet kurssit (kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi).

Muuta tärkeää huomioitavaa
Kela korvaa kuntoutuslain perusteella vain toteutuneesta kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset. Palveluntuottajat ovat tarjousta antaessaan sitoutuneet toteuttamaan kuntoutuspalvelua etukäteen määritellylle asiakasmäärälle. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ilmoitetun asiakasmäärän ei voida kuitenkaan katsoa toistaiseksi sitovan palveluntuottajia.

Kelassa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan etätyöhön. Tämän vuoksi palveluntuottajille voidaan lähettää kuntoutuspäätökseen liittyviä asiakirjoja suojatulla sähköpostilla. Kela pyytää palveluntuottajia seuraamaan sähköpostiaan.

Seuraa kuntoutuspalveluiden ajankohtaistiedotteita osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista.

Kuntoutusrahan maksaminen keskeytyksen aikana
Jos asiakas on hakenut kuntoutusrahaa, palveluntuottajia voi ohjata asiakasta ottamaan yhteyttää Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/asiointi) tai puhelimitse numeroon 020 692 205. Kela arvioi, voiko kuntoutusrahan maksaminen jatkua kuntoutuksen tilapäisen keskeytymisen vuoksi.