02.04.2020

KELA, Koronatiedote 1.4.2020

Toimintaohjeita kuntoutuksen palveluntuottajille koronavirusepidemiaan liittyen
Tiedotetta täsmennetty vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta 1.4.

Palveluntuottajien tehtävät
Kela jatkaa edelleen kuntoutuspäätösten tekemistä.
Palveluntuottajia pyydetään olemaan yhteydessä kuntoutuspäätöksen saaneisiin asiakkaisiin kuntoutuksen aloittamisen tai jatkamisen sopimiseksi, kun poikkeuksellinen tilanne selkiytyy. Kela suosittaa palveluntuottajia ilmoittamaan verkkosivuillaan toiminnan väliaikaisesta keskeytymisestä.

Palvelujen hankinnat
Kela jatkaa edelleen palvelujen hankintoja vuonna 2020. Pyydämme seuraamaan Kelan sivustoa ja Hilma-ilmoituskanavaa.

Kuntoutuspalvelujen palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan toiminnan väliaikaisesta keskeytyksestä Kelaan seuraavissa kuntoutuspalveluissa

 • Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. TAITO- ja OPI-kurssit)
 • Moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutus
 • TEAK-kuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • NUOTTI-valmennus
 • Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Ilmoita sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi seuraavat asiat:

 • Jos kuntoutuspalvelun tuottaminen on keskeytynyt tai tulee keskeytymään väliaikaisesti
  •  ilmoita kuntoutuksen toteutuksen keskeytymisestä uudelleen, jos olet aiemmin ilmoittanut asiasta johonkin toiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.
  • Jos osa palveluista keskeytyy ja osaa jatketaan, ilmoita mitä palveluja jatketaan.
 • Millä aikavälillä palvelut on keskeytetty.
 • Palveluntuottajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) keskeytyksen aikana. Voit ilmoittaa eri yhteystiedot
  • sopimushallintaan liittyvissä asioissa
  • kuntoutujien päätöksiin liittyvissä asioissa.

 

Terapioiden palveluntuottajien ei tarvitse ilmoittaa kuntoutuksen keskeyttämisestä
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden, kuntoutuspsykoterapian sekä harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajien ei tarvitse ilmoittaa Kelaan kuntoutuspalvelujen väliaikaisesta keskeyttämisestä. Palveluntuottajien tulee tiedottaa asiakkaitaan, jos kuntoutuspalvelut keskeytyvät väliaikaisesti.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat
Palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan Kelaan suojatulla sähköpostilla niiden asiakkaiden terapiapalautteet, joiden kuntoutuspäätöksen voimassaolon aikaa on tarpeen pidentää tilanteessa, jossa

 • asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloaika on päättymässä
 • asiakas ei saa uutta kuntoutussuunnitelmaa ajoissa koronaviruksen johdosta

Kirjaa sähköpostiviestin otsikoksi: Vaativa kuntoutus, terapian jatko, vakuutuspiirin nimi

Lähetä viestin liitteenä terapiapalaute päättymässä olevista terapiajaksoista, jossa ilmenee

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan henkilötunnus
 • kuntoutustoimenpide
 • käyttämättä jääneet käyntikerrat
 • terapian toteuttaminen
 • terapian jatkosuositus sekä
 • tieto siitä, että kuntoutussuunnitelmaa ei ole saatu ajoissa.

Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.

Kela voi jatkaa tarvittaessa asiakkaiden kuntoutuspäätöksiä 6 kuukaudella.

Ammatillinen kuntoutus
Ammatillisen kuntoutuksen palvelujen palvelukuvauksen mukaisesta toteutusajasta voidaan joustaa.

Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden osalta pyydetään ilmoittamaan suojatulla sähköpostilla niiden asiakkaiden tiedot, jotka päättävät kuntoutuksensa kokonaan eivätkä enää jatka kuntoutusta koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen jälkeen.

Kirjaa sähköpostiviestin otsikoksi: Ammatillinen kuntoutus, kuntoutuksen lopetus, vakuutuspiirin nimi.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan henkilötunnus
 • kuntoutustoimenpide
 • kuntoutuksen päättämisen päivämäärä.

Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:

kumppanit2.liitteet@kela.fi
kumppanit.liitteet@kela.fi.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
Kelan kuntoutuskurssihaussa on edelleen näkyvissä kursseja, jotka alkavat ennen ajankohtaa 1.6.2020. Jos kurssit siirretään, pyydämme palveluntuottajia viemään kursseille uudet ajankohdatmahdollisimman pian ekstranetin kautta. Kurssien jaksot voidaan siirtää ekstranetissä, vaikka kaikilta asiakkailta ei ole vielä ehditty tiedustelemaan sopiiko kurssien siirtäminen heille. Jos kurssin uusi aikataulu ei sovi asiakkaalle, asiakas voi vaihtaa kurssia ilmoittamalla siitä Kelaan.

Kurssien palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla Kelaan osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

 • niiden kurssien numerot, jotka keskeytyivät viikolla 12
 • päivämäärä, jona kurssi keskeytyi
 • päivämäärät, jona toteuttamatta jääneet kuntoutusvuorokaudet toteutetaan.

 

Muut palvelut
Muiden kuntoutuspalvelujen osalta annetaan kuntoutuspäätösten jatkamisesta tarkempia ohjeita, kun poikkeuksellinen tilanne on selkiytynyt.

Kuntoutusrahan maksaminen, jos kuntoutus keskeytyy
Jos asiakas on hakenut kuntoutusrahaa, palveluntuottajia voi ohjata asiakasta ottamaan yhteyttää Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/asiointi) tai puhelimitse numeroon 020 692 205. Kela arvioi, voiko kuntoutusrahan maksaminen jatkua kuntoutuksen tilapäisen keskeytymisen vuoksi.

Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotteita:
www.thl/korona
www.stm.fi/varautuminen-koronavirukseen