01.04.2020

Hippo Helsinki, KELA Nuotti-valmennus

Hippo Terapiaklinikka Helsingissä on Kelan NUOTTI-valmennuksen palveluntuottaja.

NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Kyse on henkilökohtaisesta valmennuksesta erityisesti nuorelle, joka on ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opiskelu on vaarassa keskeytyä.

NUOTTI-valmennuksessa tavoitteena on, että nuori kiinnostuu omasta elämäntilanteesta ja tulevaisuuden suunnittelusta, suuntana opiskelu tai työelämään pääsy. Valmentajan kanssa kartoitetaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä mietitään tavoitteita.

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 x 60 min tapaamista 5 kk aikana. Tapaamisten sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja ne pidetään yleensä nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi tarpeen mukaan osallistua myös nuoren läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta ja siihen voi hakea ilman lääkärilausuntoa ja hakemusta. Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho (esim. sosiaalitoimi, Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo,TYP) voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Lisätietoja ja Kelan yhteystiedot
https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus?inheritRedirect=true
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-palvelukuvaukset-taydentava-ohje-NUOTTI-valmennus