Virve Kuusisto-Mäkinen

Toimintaterapeutti, Toimintaterapeutti YAMK (Verkostojohtamisen koulutusohjelma 2018-2022), hyvinvointiohjaaja
044 277 2625
virve.kuusisto-makinen@hippoterapiaklinikka.fi

Virve on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2004 ja hänen työkokemuksensa on varsin monipuolinen sekä toimintaympäristöjen että asiakasryhmien suhteen. Hipossa hän työskentelee niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

Virve arvostaa ennen kaikkea avointa ja kohtaavaa vuorovaikutusta. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi, oikeus osallisuuteen ja toimintaan. Virve kokee tärkeäksi, että voi tukea asiakasta löytämään juuri hänelle toimivia keinoja voida hyvin ja tehdä mahdolliseksi mielekäs arki. Myötäelävän kohtaamisen lisäksi Virven ammattitaidon ydintä onkin arjen konkretia – se, mitä tavalliseen päivään kullakin kuuluu.

Virve haastaa kanssaihmisiään kyseenalaistamaan omia tottumuksiaan ja uskomuksiaan, ja löytämään joustavuutta mieleen ja toimintaan. Hän hellii kuitenkin aina leikillisyyttä ja iloa, niin lapsilla kuin aikuisilla. Tyhjännauraminen kunniaan ja höntsäily sallittu! Työssään Virveä elävöittää erityisesti myötäinto.