Virve Kuusisto-Mäkinen

Toimintaterapeutti, Toimintaterapeutti YAMK (Verkostojohtamisen koulutusohjelma 2018-2022), hyvinvointiohjaaja
044 277 2625
virve.kuusisto-makinen@mehilainen.fi

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2004 ja työkokemukseni on varsin monipuolinen sekä toimintaympäristöjen että asiakasryhmien suhteen. Mehiläinen Terapiaklinikalla työskentelen niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

Arvostan ennen kaikkea avointa ja kohtaavaa vuorovaikutusta. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi, oikeus osallisuuteen ja toimintaan. Koen tärkeäksi, että voin tukea asiakasta löytämään juuri hänelle toimivia keinoja voida hyvin ja tehdä mahdolliseksi mielekäs arki. Myötäelävän kohtaamisen lisäksi ammattitaitoni ydintä onkin arjen konkretia – se, mitä tavalliseen päivään kullakin kuuluu.

Haastan kanssaihmisiäni kyseenalaistamaan omia tottumuksiaan ja uskomuksiaan, ja löytämään joustavuutta mieleen ja toimintaan. Vaalin kuitenkin aina leikillisyyttä ja iloa, niin lapsilla kuin aikuisilla. Tyhjännauraminen kunniaan ja höntsäily sallittu! Työssäni minua elävöittää erityisesti myötäinto.