Vesta Backman puheterapeutti Hippo Terapiaklinikka Tampere

Vesta Backman

Beteckning: Talterapeut
Telefonnummer: 040 568 7338
e-postaddress: vesta.backman@hippoterapiaklinikka.fi

Vesta har erfarenhet av att arbeta med unga och barn. Hon har jobbat bl.a. med barn som har försenad talutveckling, fonologiska svårigheter och problem med växelverkan. Hon tar även emot finskspråkiga klienter.