Tuula Raatikainen

Perheterapeutti ET, psykoterapeutti, Psykiatrinen sairaanhoitaja AMK
Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 324 8390
tuula.raatikainen@mehilainen.fi

Koulutukseltani olen erityistason perheterapeutti, suuntautumiseni on voimavarakeskeinen ja olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Pohjakoulutukseni on psykiatrinen sairaanhoitaja AMK.
Työkokemusta minulla on yhteensä n. 20:n vuoden ajalta sekä mielenterveys- että päihdetyöstä, lisäksi olen työskennellyt somatiikan puolella. Lisäkoulutusta olen hankkinut mm. traumojen- ja riippuvuusongelmien hoidosta. Olen myös suorittanut psykofyysisen psykoterapian perusopinnot joten huomioin mielelläni kehollisuuden osana verbaalista terapiatyöskentelyä, mikäli näin asiakkaan kanssa sovitaan. Minulla on lisäksi NLP-Practioner-koulutus. Työskentelen integratiivisesti, eri metodeja hyödyntäen sekä asiakkaan/perheen tilanne ja lähtökohdat huomioiden. Lähestymistapani on läsnäoleva, lämmin ja ihmistä arvostava. Työskentelyssäni pidän erittäin tärkeänä turvallisen ja luottamuksellisen terapiasuhteen muodostumista.