Tuire Vimpari

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 040 832 3171
Sähköposti: tuire.vimpari@hippoterapiaklinikka.fi

Tuire työskentelee puheterapeuttina niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa. Tuiren osaamisalueisiin ja mielenkiinnon kohteisiin kuntoutuksessa kuuluvat viivästynyt kielen ja puheen kehitys, lasten äänteellisen kehityksen vaikeudet, valikoiva puhumattomuus sekä aivoverenkiertohäiriön jälkeiset pulmat. Ammatillista lisäkoulutusta Tuire on hankkinut mm. epäselvän puheen, vuorovaikutuksen sekä lasten syömisvaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisäksi Tuirella on tietämystä afasian, dysartrian ja nielemisvaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Puheterapiassa Tuire pitää tärkeänä sen innostavuutta sekä hyvää yhteistyötä lähiympäristön kanssa.