Laura Hakola

Titteli: Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Puhelinnumero: 044 230 7541
Sähköposti: laura.hakola@hippoterapiaklinikka.fi

Laura on 2011 valmistunut toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on usean vuoden monipuolinen kokemus lasten yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta sekä toimintaterapia-arvioinneista. Lauran erityisosaamista on neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutus ja tunne- ja käytöshaasteiden parissa työskentely. Laura työskentelee sitoutuneesti lapsen ja perheen kanssa yhdessä luotujen tavoitteiden eteen sitouttaen työskentelyyn myös lapsen tukiverkoston.
Lisäkoulutus:
– ART ja Family Ties ryhmänohjaaja koulutus, FRIENDS- ryhmänohjaaja koulutus
– Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
– Strukturoitujen sensomotoristen perusvalmiuksien havainnointi, Sensory Processing Measure-arviointi
– Kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltaminen lastenpsykiatriassa sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian kliiniset käytänteet neuropsykiatriassa lapsilla.