Tiina Huttunen

Titteli: Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, Kelan vaativan erityistason kuntouttajapätevyys (VET)
Puhelinnumero: 050 529 2499
Sähköposti: tiina.huttunen@hippoterapiaklinikka.fi

Tiina on neuropsykologi, jolla on vankka kokemus koulumaailmasta ja lastenneurologian alalta. Tiina tekee Kuopion toimistossa sekä neuropsykologisia tutkimuksia että – kuntoutusta. Erityisen tärkeänä hän pitää monitoimijaista yhteistyötä lapsen tai nuoren lähiympäristön kanssa tukitoimien suunnittelemiseksi.