Tiina Huttunen

Tiina Huttunen

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, Kelan vaativan erityistason kuntouttajapätevyys (VET)
050 302 3439
tiina.huttunen@mehilainen.fi

Tiina on neuropsykologi, jolla on vankka kokemus erityisesti koulumaailmasta ja lastenneurologian alalta. Väitöskirjatutkimuksessaan hän on tarkastellut kuulonvaraisen keston erottelun ongelmien esiintymistä lapsilla, joilla on vaikeuksia joko lukemisessa, tarkkaavaisuudessa tai molemmissa. Tiina tekee Kuopion toimistossa sekä neuropsykologisia tutkimuksia että – kuntoutusta. Erityisen tärkeänä hän pitää monitoimijaista yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön kanssa tukitoimien suunnittelemiseksi.