Teija Laitinen

Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
050 518 8115
teija.laitinen1@mehilainen.fi

Teija on avoin ja huumorintajuinen toimintaterapeutti, joka työskentelee kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa. Erityisesti hänellä on kokemusta neuropsykiatrisista asiakkaista, mutta myös laaja osaaminen kehitysvammaisten ja neurologisten asiakkaiden parissa työskentelystä. Teija kohtaa asiakkaan arvostavasti ja aidosti kuunnellen luoden turvallisen ympäristön, jossa asiakas ja lähipiiri tulevat varmasti kuulluksi. Terapiatyössä Teija hyödyntää ratkaisukeskeistä lähestymistapaa positiivisella ja kannustavalla otteella. Erityisen tärkeäksi hän kokee tiiviin yhteistyön läheisten ja tukiverkoston kanssa.