Susanna Salomäki

Titteli: Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi (erikoistuva)
Puhelinnumero: Asiakaspalvelu 050 324 8901
Sähköposti: susanna.salomaki@hippoterapiaklinikka.fi

Susanna on psykologi, jonka osaamista ovat lasten ja nuorten kehityksellisten vaikeuksien arvioiminen ja tukitoimien suunnittelu. Susanna on perehtynyt erityisesti oppimisen- ja koulunkäynnin haasteisiin, sosiaalisiin vaikeuksiin ja autismikirjon häiriöihin. Susannan työskentelytapa on käytännönläheinen, perhekeskeinen ja moniammatillinen. Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla tai Hippo Terapiaklinikan asiakaspalveluun.