Sisko Tuovinen

Titteli: Puheterapeutti, KM
Puhelinnumero: 050 343 5989
Sähköposti: sisko.tuovinen@hippoterapiaklinikka.fi

Minulla on yli 30 vuoden kokemus kielihäiriöisten lasten puheterapeuttisesta tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Otan terapiaan mielelläni esikoulu- ja kouluikäisiä kielihäiriöisiä lapsia, joilla on puheen ymmärtämisvaikeuksia ja/tai eriasteisia puheen tuottamisvaikeuksia kuten niukkaa puhetta, epäselvää puhetta ja äännevirheitä esim. motorista ongelmista johtuen, kieliopillisia virheitä ja/tai kielen käyttöön liittyviä vaikeuksia. Olen paneutunut myös puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiokeinoihin (viittomat ja kuvat), lukivaikeuksiin sekä suomea toisena kielenä puhuvien lasten kuntoutukseen.