Sari Kostamo

Toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
050 475 9921
sari.kostamo@mehilainen.fi

Sari työskentelee lapsi-, aikuis- ja ikääntyneiden asiakkaiden parissa pohjaten pitkään kuntoutusalan työkokemukseen. Sari on koulutukseltaan toimintaterapeutti (amk) sekä kuntoutuksen ohjaaja (amk) ja lisäksi suorittanut täydennyskoulutuksena mm. psykoterapeuttiset valmiudet. Sari on työskennellyt kaikenikäisten asiakkaiden parissa, joilla on ollut toimintakyvyn rajoitteena esim. neurologisia tai neuropsykiatrisia pulmia, selkäydinvamma, AVH, mielenterveydellisiä haasteita jne. Työnkuvaan on sisältynyt myös mm. apuvälineohjausta, käden kuntoutusta, arviointeja, luovia menetelmiä sekä kädentöitä niin yksilö- kuin ryhmämuotoisesti. Yhteistyö kuntoutujan läheisten ja verkoston kanssa on Sarin mielestä tärkeä osa toimintaterapiaprosessia. Olennaisimpana Sari kokee asiakkaan yksilöllisen tukemisen.