Sari Koivisto

Titteli: Puheterapeutti, FM
Puhelinnumero: 040 715 8428
Sähköposti: sari.koivisto@hippoterapiaklinikka.fi

Sari on puheterapeutti, joka työskentelee pääasiassa lasten, mutta myös nuorten ja aikuisten kanssa. Sarilla on eniten kokemusta lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kuntoutuksesta. Hänen sydäntään lähellä ovat erityisesti viivästyneen kielenkehityksen, sekä puhemotoristen pulmien ja vuorovaikutukseen liittyvien vaikeuksien kuntoutus.  Sarilla on Oral Placement Therapy (OPT, taso 2) -menetelmän pätevyys. Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä Sari hallitsee kuvakommunikaation käytön sekä tukiviittomat.  Lasten kuntoutuksessa Sari pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä vanhempien ja muiden lapsen lähipiiriin kuuluvien ihmisten kanssa.